Vad är Överkursfond?

Överkursfond är en post som finns i balansräkningen, den ingår i det fria egna kapitalet.

Överkurs – belopp som överstiger aktiens nominella värde

Vid en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier i företaget. Om detta görs till en överkurs uppstår en överkursfond. Det innebär att priset för aktierna överstiger det nominella beloppet eller kvotvärdet. Aktiernas nominella värde är deras ursprungsvärde som fastslogs när företaget bildades. För att få fram det nominella värdet divideras företagets aktiekapital med antal aktier.

Beslut om nyemission och överkurs/överkursfond fattas på aktiebolagets bolagsstämma . På bolagsstämman beslutas hur många nya aktier som ska ges ut samt till vilken teckningskurs de ska säljas. På stämman bestäms också vem som får teckna de nya aktierna och när försäljningen ska ske.

Vi tar ett exempel. Om ett aktiebolag gör en nyemission där varje ny aktie med ett nominellt värde av 1 000 kronor säljs till teckningskursen 1 300 kronor ökar överkursfonden med 300 kronor per aktie och aktiekapitalet ökar med 1 000 kronor per aktie. Överkursbeloppet är alltså aktiens teckningskurs minus det nominella beloppet. Vid bokföring ska 1 000 kronor bokföras som aktiekapital och 300 kronor som överkursfond. 2021 uppdaterades aktiebolagslagen och en överkursfond kan nu bokföras antingen som en bunden eller fri överkursfond, eller fördelas mellan fonderna.

Syfte med överkursfond

Ett aktiebolag ger ut aktier till överkurs för att öka företagets likvida medel och det egna kapitalet. Anledningarna är många. Det kan till exempel vara för att expandera verksamheten till ett nytt geografiskt område, finansiera ett uppköp, rädda bolaget ur en svår ekonomisk situation eller för att undvika konkurs.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.