Starta Företag

Publicerad: 10 september 2021|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Så startar du en ideell förening

En ideell förening till exempel en idrottsförening
Har du länge drömt om att starta näringsverksamhet som verkar för medlemmarnas intressen eller rättigheter? Har du något du brinner för lite extra som du vill dela med likasinnade? Exempelvis en idrottsförening? Då är det perfekt för dig att starta en ideell förening.

En ideell förening är en perfekt företagsform när det ideella ändamålet är i fokus. Ska du starta denna typ av förening får ditt syfte inte vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att bedriva affärsmässig verksamhet. Istället kan syftet vara att jobba för medlemmarnas intressen, rättigheter eller för allmännyttiga ändamål. Denna typ av förening kan exempelvis vara en idrottsförening eller en fackförening.

Medlemmar med delat intresse

En ideell förening är en juridisk person, vilket innebär att föreningen exempelvis kan vara arbetsgivare eller skriva på avtal. Du kan bilda en ideell förening om ni är minst tre personer, som bestämmer ett namn och ett syfte. Denna typ av förening är alltid öppen för nya medlemmar, som delar samma intresse, syfte och mål. De behöver dock inte bidra med en kapitalinsats. Men i vissa ideella föreningar tas det ut en medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur stor avgiften är och när och hur den ska betalas.

Så startar du rent praktiskt

Du och dina likasinnade börjar med att ha ett uppstartsmöte där ni beslutar att ni vill starta en ideell förening. Därefter förbereder ni inriktningen på föreningen, dess mål och stadgar . Steg två är konstituerande årsmöte, då ni antar stadgarna och utser en styrelse . Det tredje steget är ett konstituerande styrelsemöte. Då gör ni en verksamhetsplan och antar en budget inför året som kommer.

Ansökan till myndigheter

Om du startar en ideell förening behöver du inte registrera den hos någon myndighet. Men det finns vissa grejer som kräver att den registreras hos en myndighet ändå. Vill du till exempel ha ett organisationsnummer  behöver du anmäla föreningen till Skatteverket. Detta nummer är ett identitetsnummer och kan användas vid kontakt med exempelvis myndigheter – du kanske skulle vilja hyra en lokal, starta bankkonto eller söka bidrag.

Om du ska sälja varor eller tjänster måste föreningen momsregistreras. Du behöver ansöka om F-skatt  om föreningen ska bedriva näringsverksamhet . Du kan även skydda föreningens namn hos Bolagsverket.

Planerar ni att anställa personal? Tänk då på att den ideella föreningen även behöver registreras som arbetsgivare .

Underlätta företagets ekonomi

Fortnox Förening innehåller allt du behöver för att sköta föreningens administration. Våra webbaserade lösningar gör det enkelt för dig att komma åt information och administration när du än behöver det, från vilken dator, mobil eller surfplatta som helst. Du styr enkelt vilken information dina olika medarbetare, till exempel styrelsemedlemmar, revisorer, ledare och medlemmar ska ha tillgång till.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.