För redovisningsbyrån

Publicerad: 28 november 2023

Så kommer byrån igång med Know Your Customer (KYC)

Alla redovisningsbyråer är skyldiga att ha god kunskap om sina kunder och deras affärer och jobba för att förhindra att byrån utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I praktiken innebär det att redovisningsbyråer även har en skyldighet att jobba aktivt med kundkännedom. I vilken ände ska man börja? Och vilket är egentligen det smartaste sättet att jobba på?

Vi har tagit fram en guide i 7 steg som hjälper er igång.

I den går vi igenom:

  • Medarbetarnas roll i KYC-arbetet

  • Allmän riskbedömning

  • Hur ni hittar varningsflaggor

  • Vad ni ska tänka på i valet av arbetsverktyg