Vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla affärer

Framtidens innovationer, teknik och lösningar på dagens samhällsproblem finns i näringslivet. Genom att hjälpa hundratusentals svenska företag att bli mer framgångsrika skapar vi förutsättningar för detta. Men med hållbart innebär också att agera ansvarsfullt och minimera risker för negativ påverkan på vår omvärld.

Antikorruption

Fortnox vill medverka till ett sunt och hållbart företagsklimat och i största möjliga mån motverka korruption och liknande kriminella handlingar. 

Fortnox har nolltolerans mot alla former av korruption, inklusive mutor, bestickning, otillbörliga förmåner. 

Ingen anställd, partner eller leverantör får lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån. Ingen anställd, partner eller leverantör får heller ta emot eller begära sådan förmån eller belöning.

Ansvarsfull leverantörskedja

På Fortnox ställer vi samma höga krav på våra leverantörer som vi har på oss själva. De ska uppfylla samma krav som Fortnox när det gäller att värna om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt motverka korruption. Om det förekommer avvikelser mot vår leverantörskod uppmuntras såväl våra medarbetare som leverantörens medarbetare att rapportera avvikelserna. 

Leverantörskod

Vi vill leva som vi lär och hålla en hög etisk nivå i linje med våra värderingar. Vår Leverantörskod finns som ett stöd och en hjälp i det arbetet och anger också en tydlig riktning.

Vi har ett ansvar för att bedriva vår verksamhet på ett hållbart och etiskt sätt. Det innefattar hela leverantörskedjan och vi uppmuntrar dig som leverantör av produkter, system eller tjänster till oss att förhålla dig till det och agera etiskt och hållbart.

I ‘Fortnox Leverantörskod’ sammanfattar vi de förväntningar vi har på dig som leverantör. Koden bygger på principerna i FN:s Global Compact.

Du kan läsa mer om Fortnox leverantörskod här.

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att göra det enkelt att lämna information om missförhållanden av olika slag, till exempel sådant som strider mot gällande lagstiftning, etik och moral eller vår policys, har vi inrättat ett visselblåsarsystem. Här kan medarbetare, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan göra din anmälan på olika sätt:

  1. Rapportera anonymt genom rapporteringsverktygen genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden FRN395

  2. Ring till 0771-77 99 77 dygnet runt

Du kommer att erhålla ett ärendenummer och lösenord som du använder dig av för att följa upp ditt larm.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.