Vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla affärer

Framtidens innovationer, teknik och lösningar på dagens samhällsproblem finns i näringslivet. Genom att hjälpa hundratusentals svenska företag att bli mer framgångsrika skapar vi förutsättningar för detta. Men med hållbart innebär också att agera ansvarsfullt och minimera risker för negativ påverkan på vår omvärld.

Antikorruption

Fortnox vill medverka till ett sunt och hållbart företagsklimat och i största möjliga mån motverka korruption och liknande kriminella handlingar. 

Fortnox har nolltolerans mot alla former av korruption, inklusive mutor, bestickning, otillbörliga förmåner. 

Ingen anställd, partner eller leverantör får lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån. Ingen anställd, partner eller leverantör får heller ta emot eller begära sådan förmån eller belöning.

Ansvarsfull leverantörskedja

På Fortnox ställer vi samma höga krav på våra leverantörer som vi har på oss själva. De ska uppfylla samma krav som Fortnox när det gäller att värna om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt motverka korruption. Om det förekommer avvikelser mot vår leverantörskod uppmuntras såväl våra medarbetare som leverantörens medarbetare att rapportera avvikelserna. 

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.