Bolagsstyrning

Läs mer om vår bolagsstyrning

Bolagsrapporter

Ta del av våra finansiella resultat, VD-kommentarer och artiklar kring kvartalens händelser i våra rapporter och årsredovisningar.

Fortnox Årsredovisning 2021

Bolagsordning

Fortnox bolagsordning beskrivs i 13 punkter som inkluderar information om bland annat verksamheten, aktien och bolagsstämman med mera.

Bolagsstämma

Under första halvåret håller vi vår årliga bolagsstämma. Här har vi samlat allt relaterat till detta, kallelser, protokoll och övriga handlingar, på ett och samma ställe.

Uppsträckt hand under möte.

Styrelse och koncernledning

Vår ledning består av sju poster fördelat på VD, CFO och affärsområdeschefer. Styrelsen utgörs av fem ledamöter inklusive ordförande.

Valberedning och revisor

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Händer i närbild vid arbetsmöte