Bolagsstyrning

Läs mer om vår bolagsstyrning

Bolagsrapporter

Ta del av våra finansiella resultat, VD-kommentarer och artiklar kring kvartalens händelser i våra rapporter och årsredovisningar.

Bolagsordning

Fortnox bolagsordning beskrivs i 13 punkter som inkluderar information om bland annat verksamheten, aktien och bolagsstämman med mera.

Bolagsstämma

Under första halvåret håller vi vår årliga bolagsstämma. Här har vi samlat allt relaterat till detta, kallelser, protokoll och övriga handlingar, på ett och samma ställe.

Styrelse och koncernledning

Vår ledning består av sju poster fördelat på VD, CFO och affärsområdeschefer. Styrelsen utgörs av fem ledamöter inklusive ordförande.

Händer i närbild vid arbetsmöte

Valberedning och revisor

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.