Bolagsstyrning

Fortnox AB är ett publikt bolag, noterat på Nasdaq Stockholm, och som sådant lyder det under en rad olika lagar och regler - bland annat Börsens regelverk, svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen samt Svensk Kod för bolagsstyrning.

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter

Ta del av våra finansiella resultat, VD-kommentarer och artiklar kring kvartalens händelser i våra rapporter och årsredovisningar.

Bolagsordning
Bolagsordning

Fortnox bolagsordning beskrivs i 13 punkter som inkluderar information om bland annat verksamheten, aktien och bolagsstämman med mera.

Bolagsstämma
Bolagsstämma

Under första halvåret håller vi vår årliga bolagsstämma. Här har vi samlat allt relaterat till detta, kallelser, protokoll och övriga handlingar, på ett och samma ställe.

Styrelse och koncernledning
Styrelse och koncernledning

Vår ledning består av sju poster fördelat på VD, CFO och affärsområdeschefer. Styrelsen utgörs av fem ledamöter inklusive ordförande.

Händer i närbild vid arbetsmöte
Valberedning
Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.