Vårt hållbarhetsarbete

Hållbart i alla steg

Om vårt hållbarhetsarbete

Sedan starten 2001 har Fortnox levererat värde till företagare och redovisningsbyråer i Sverige. Den resa våra kunder har gjort tack vare den nya tekniken har gett dem tydliga värden i form av tidsbesparing, effektivisering och enklare samarbeten. Vi vill vara tydliga med att denna resa också är hållbar.

Mer styrka ihop med andra är något som ofta återkommer hos oss på Fortnox. Det gäller såklart även inom hållbarhet. Tillsammans med leverantörer, partners och kunder kan vi göra skillnad. Vi tar nu ett större grepp om hållbarhetsområdet, i bred bemärkelse - och hoppas att du vill följa med oss på resan!

Hållbart för kunden

Digitala lösningar är ett hållbart val som ökar effektivitet. Molnbaserade lösningar ger flexibilitet och bättre möjligheter till samarbete - både här och nu, och över tid.

Att våra lösningar är molnbaserade, det vet du redan. Men det innebär en långsiktighet som kanske inte alla tänker på…? De gör det möjligt för våra kunder att arbeta effektivt - på ett enkelt sätt. Du som kund lägger mindre tid på pappershantering och manuell dokumentation. Du kan enkelt samla dina underlag i verktyget och får en bra överblick.

Du behöver inte skicka eller lämna dokument fysiskt till din redovisningsbyrå. Och du, då blir det ju så mycket säkrare också. Vi har samarbete med mängder av parter som tar vid där vår kärnexpertis slutar så du kan lugnt fortsätta växa ihop med oss - vi gillar att vara starka ihop med andra. Fortnox lösningar är kort och gott ett riktigt shysst verktyg i en omvärld som präglas av en stark digitaliseringstrend.

Hållbart för miljön

Klimatfrågan är central för allas vår framtid. Därför är det en självklarhet för oss att göra medvetna val för att minska vår klimatpåverkan. Redan idag använder vi 100 procent förnybar energi, jobbar med hållbara initiativ för våra medarbetare och utvecklar produkter och tjänster som ger våra kunder möjlighet att bli mer hållbara.

Hållbarhet är viktigt för Fortnox i alla beslut som handlar om resurser, både inom vår egen verksamhet och när det gäller vad vi erbjuder till våra kunder. Vi är stolta över att utveckla lösningar för minskad klimatpåverkan och vi arbetar kontinuerligt för att minska vårt eget klimatavtryck. Längs vägen vill vi också stötta våra kunder att göra samma sak genom våra produkter och tjänster. Våra kunder är hundratusentals svenska företagare som genom innovationer och smarta lösningar redan idag skapar ett mer hållbart samhälle. Vi tror att det är framgångsrika företag som bygger Sverige.

År 2020 blev vår första klimatberäkning klar. Den gjordes för verksamhetsåret 2019, enligt GHG-protokollets riktlinjer och krav. Från och med 2021 är Fortnox ett klimatneutralt företag enligt standarden PAS 2060:2014. Vårt mål är att bli klimatpositiva senast 2023.

Mer om Fortnox klimatpåverkan kan du läsa här

Fortnox arbete med globala mål

Fortnox har under 2021 haft interna workshops kring företagets hållbarhetsstrategi och ambitioner inom hållbarhet som bidrar till FN:s globala mål. Fortnox har kartlagt hur företaget kan bidra till FN:s 17 globala mål och valt att fokusera på 8 av dem som Fortnox har störst möjlighet att bidra till hållbarhetsstrategin. Under 2022 fortsätter detta arbete genom en utveckling av metoder för att få en tydligare bild över hur Fortnox projekt ytterligare kan bidra till företagets ambitioner och därmed FN:s globala mål. FN:s globala mål för hållbar utveckling kommer att var en viktig ledstjärna i Fortnox arbete framöver. Detta blir en plattform utifrån vilken Fortnox tillsammans med samarbetspartners kommer att kunna bidra till en mer hållbar utveckling.

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.”

Ban Ki-moon

FN:s tidigare generalsekreterare

Hållbart för samhället

Vi underlättar företagande och entreprenörskap i Sverige genom våra produkter, men vi vill också inspirera till ett ökat hållbart företagande i samhället. Det gör vi genom att aktivt välja samarbeten, driva initiativ och gå in i partnerskap.

För att medverka till ett sunt, innovativt och hållbart företagsklimat är vi aktiva inom olika nätverk som till exempel Nätverket för Elektroniska Affärer och Sydsvenska Handelskammaren. Vi är också engagerade i olika samhällsprojekt som Ung Företagsamhet, Kodkollektivet och Ung Drive, där vi bidrar med kompetens och utveckling.

Vi vet att ökad kunskap och utbildning är viktiga framgångsfaktorer, därför har vi samarbeten med aktörer inom högre utbildning som till exempel Blekinges Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Men vi håller också utbildningar på gymnasial nivå runt om i Sverige för att bidra med insikter och expertis inom företagande.

Partnerskap är ett annat exempel på hur vi bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi är partner till Techarenan, en plattform för innovation och entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Vi är också nationell partner till Nyföretagarcentrum som har ett tydligt fokus på unga företagare, mångfald, inkludering och jämställdhet.

Hållbart medarbetarskap

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Därför är det så viktigt att vi gillar vårt jobb. Utvecklingsmöjligheter, utbildning, företagskultur och arbetsmiljö är några områden som vi arbetar aktivt med.

Vi gillar vårt jobb. Alltså, verkligen, verkligen gillar det. Vi gillar att vara här och att verka här. Det viktigaste anledningen till det är förstås att var och en av oss känner att vi både bidrar till något viktigt och att vi verkligen får använda vår kompetens där den behövs. Vi får bygga, utveckla och förvalta saker, vi får fatta beslut, vi får testa - och vi får göra fel. Bara genom att våga prova det man aldrig testat förr kan nya storheter skapas. Och då går det fel ibland - det är en del i processen. Då lär vi oss något nytt dessutom. Innovation är en viktig del i vår kärna.

Hos oss får medarbetare möjlighet att växa och utvecklas. Här kan man röra sig mellan positioner, eller växa som ledare - bland annat i vårt ledarskapsprogram Talent Management Program.

Bortsett från det har vi en riktigt shysst arbetsmiljö också - vi vill ju nästan säga “sjukt bra” men mer rätt är väl isåfall “friskt bra”. Vi har mängder av sociala aktiviteter, vi har en Wellness-våning med gym, yogarum, spelrum, pingisbord och massage. Vår hälsocoach arbetar med vår friskvård, och vi har flera pass i veckan som våra duktiga instruktörer håller (ja, de jobbar hos oss. Fast i andra roller - som analytiker, supportmedarbetare, chef och lite annat).

Leverantörskod

Vi vill leva som vi lär och hålla en hög etisk nivå i linje med våra värderingar. Vår Leverantörskod finns som ett stöd och en hjälp i det arbetet och anger också en tydlig riktning.

Vi har ett ansvar för att bedriva vår verksamhet på ett hållbart och etiskt sätt. Det innefattar hela leverantörskedjan och vi uppmuntrar dig som leverantör av produkter, system eller tjänster till oss att förhålla dig till det och agera etiskt och hållbart.

I ‘Fortnox Leverantörskod’ sammanfattar vi de förväntningar vi har på dig som leverantör. Koden bygger på principerna i FN:s Global Compact.

Du kan läsa mer om Fortnox leverantörskod här.

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att göra det enkelt att lämna information om missförhållanden av olika slag, till exempel sådant som strider mot gällande lagstiftning, etik och moral eller vår policys, har vi inrättat ett visselblåsarsystem. Här kan medarbetare, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan göra din anmälan på olika sätt:

  1. Rapportera anonymt genom rapporteringsverktygen genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden FRN395

  2. Ring till 0771-77 99 77 dygnet runt

Du kommer att erhålla ett ärendenummer och lösenord som du använder dig av för att följa upp ditt larm.

Du kan läsa mer om Fortnox policy angående visselblåsning här.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.