Vårt hållbarhetsarbete

Ett välmående samhälle

Om vårt hållbarhetsarbete

På Fortnox är synen på hållbarhet tätt sammanflätad med visionen om ett välmående samhälle format av framgångsrika företag. Genom att skapa förutsättningar för hundratusentals svenska företag är vi med och lägger grunden för ökad trygghet och välstånd i samhället. Vi tror att svaret på många av morgondagens utmaningar finns i näringslivet. Med vårt breda erbjudande skapar vi utrymme för innovation och utveckling i riktning mot ett mer hållbart samhälle.

För att fortsätta skapa kundnytta lägger vi stort fokus på att vara en attraktiv arbetsplats med hållbara medarbetare. Våra medarbetare, såväl befintliga som framtida är nyckeln till framgång och som syftesdrivet arbetsgivarvarumärke blir vårt breda samhällsengagemang allt viktigare för att vi ska vara relevanta. 


Hållbara medarbetare

Vi tror att välmående medarbetare skapar förutsättningar för ett välmående samhälle. Vi vill skapa rätt förutsättningar för att alla våra medarbetare ska lyckas och må bra. Det är viktigt för oss.

Ansvarsfulla affärer

Vi är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Med det kommer ett stort ansvar kring hur vi bedriver affärer.

Begränsad klimatpåverkan

Klimatet är vår tids kanske mest centrala fråga. Som företag har vi ett ansvar att begränsa vår negativa påverkan på klimatet. Därför är det en självklarhet för oss att göra medvetna val för att minska vår klimatpåverkan.

Samhällsengagemang

Genom ett aktivt samhällsengagemang är vi övertygade om att bidrar till att lösa utmaningar. Detta gör vi genom att dela kunskaper, stödja socialt entreprenörskap och verka för utveckling av organisationer och människor.

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.