Kursgraf och aktiedata

Fortnox Aktie

Fortnox aktie börsnoterades med tickern FNOX på NGM Nordic SME år 2007. Sedan april 2022 handlas bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. Under maj 2024 har antalet aktier och röster i Fortnox förändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2021/2024 som antogs vid årsstämman den 25 mars 2021. Detta har resulterat i 240 000 nya aktier och röster i bolaget. Antalet aktier uppgick per 31 maj 2024 till 609 984 700 st. Aktiekapitalet uppgick till 1 219 969 kronor.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.