Vad är Bilavdrag?

Bilavdrag är ett skattemässigt reseavdrag för privat bil till och från arbetet.

Resa med privat bil till och från arbetsplatsen

När du använder en privat bil mellan ditt hem och din arbetsplats kan du göra ett avdrag i deklarationen för kostnaden. Bilavdrag kallas ofta för reseavdrag. Du kan göra ett reseavdrag för resor med bil men också för motorcykel och mopedbil. För att få göra ett reseavdrag måste dock vissa förutsättningar uppfyllas:

  • Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen måste vara minst fem kilometer.

  • Tidsvinsten att köra måste vara minst två timmar jämfört med att resa kollektivt.

  • Reseavdraget gäller bara för utgifter som överstiger 11 000 kr per år.

Avståndet ska beräknas efter den kortast möjliga körsträckan. Det innebär att du inte får räkna in extra sträckor om du till exempel lämnar dina barn på förskolan eller skolan, och körsträckan då blir längre. När du beräknar tidsvinsten jämfört med att åka med kollektivtrafiken ska du räkna fram hur lång tid resan tar dörr till dörr. Räkna därför med den tid det tar att gå till busshållplatsen, tågstationen eller parkeringen. Har du flextid och kan anpassa din arbetstid efter kollektivtrafikens tider ska du ta hänsyn till detta i dina beräkningar. Om det inte går att åka kollektivt kan du göra ett reseavdrag oavsett tidsvinst om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer. Detta gäller också om det saknas kollektivtrafik på en del av sträckan. Dock måste kollektivtrafik då saknas på en sammanhängande sträcka på minst två kilometer. Har du en förmånsbil har du också rätt att göra reseavdrag för resor till och från arbetet om övriga krav är uppfyllda.

Reglerna för reseavdrag kan uppfattas som väldigt snåriga. För att underlätta för dig som vill göra ett reseavdrag finns en beräkningshjälp på Skatteverkets webbsida .

Reseavdrag vid andra situationer

Du kan också göra ett avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen även om du inte uppfyller kraven på avstånd och tidsvinst. Detta gäller om du har kört minst 300 mil i tjänsten och använt bilen i minst 60 dagar men mindre än 160 dagar på hela året, eller om du har kört minst 300 mil i tjänsten och använt bilen i tjänsten minst i 160 dagar. Om du har en sjukdom eller ett handikapp och måste köra bil till och från arbetet kan du också göra ett reseavdrag oberoende avstånd och tidsvinst.

Underlag i samband med resebidrag

Om du gör ett reseavdrag i deklarationen måste du kunna visa vilka resor du har gjort om Skatteverket begär det. Du behöver alltså inte skicka in underlag tillsammans med deklarationen, men ska kunna redogöra för reseavdraget på begäran. Underlag kan till exempel vara ett besiktningsprotokoll där mätarställningen framgår eller ett årsbesked för ett bensinkort.