Smart koppling: Eureka Movex

Eureka Movex icon

Eureka Movex

5.0(2 st)
0-25 företag använder

Eureka Movex

Ett verktyg för flyttföretag som hanterar flyttjänster från första förfrågan. Ordrar, nya kunder, nya artiklar och timmar överförs smidigt och effektivt.

  • Full överblick över offerter och order

  • Överföring av förfrågningar från egna hemsidor

  • Överföring av förfrågningar från NFF och tjenestetorget

  • Ordertavla med kalender ger en bra översikt över order, fordon och personal

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Appen överför kunder, artiklar, priser, order och löner från webbtjänsten Eureka Movex till Fortnox. Se direkt i Movex kunders betalda och obetalda fakturor utan att logga in i Fortnox.

Läs mer på Ascentia AS's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.