Smart koppling: Synchroteam - AutomatiseraMera

Synchroteam - AutomatiseraMera icon

Synchroteam - AutomatiseraMera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisera flödet från arbetsorder till faktura

Fortnox – Synchroteam integrationen avser att integrera flödet mellan de två programmen och automatisera den löpande bokföringen av utförda arbetsordrar.

Kom igång på endast 5 minuter, oavsett teknisk kunskapsnivå.

Fortnox – Synchroteam integrationen läser av utförda arbetsordrar i Synchroteam och skapar kunder och kundfakturor i Fortnox utefter dessa arbetsordrar. Därefter skapar kopplingen fakturor och automatiserar därmed fakturahanteringen.

Integrationen är byggd med flexibilitet, säkerhet, stabilitet och enkelhet i åtanke. Användargränssnittet är särskilt utbyggt så att det enbart ska ta 5 minuter att komma igång med integrationen, utan att det krävs någon teknisk kunskap.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder

  • Skapar artiklar

  • Synkar produktsaldo och pris

  • Skapar ordrar/kundfakturor

  • Bokför kundfakturor

  • Stödjer alla valutor

  • Stödjer krediter

  • Stödjer delkrediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.