Smart koppling: WalleyPlus-AutomatiseraMera

WalleyPlus-AutomatiseraMera icon

WalleyPlus-AutomatiseraMera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Förenkla och effektivisera med Walley Plus

Med en enkel engånsinstallation av kopplingen kommer transaktioner från Walley att synkas över till Fortnox dagligen helt automatiskt.

Walley Plus integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen.

Kopplingen skannar av bolagets Walley konto och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. I Fortnox skapas kunden, kundfakturan och fakturabetalningen som bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas därefter som lyfter bankinbetalningen från 1528 till t.ex. 1930 och kundfakturan betalmarkeras.

Efter installationen bokför kopplingen transaktioner automatiskt löpande.

  • Notera att kopplingen ej stödjer olika momssatser i samma order.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder

  • Skapar kundfakturan i Fortnox

  • Automatisk återrapportering av Walley utbetalning

  • Automatisk kontering av*Walley avgifter

  • Hantering av inbetalning från flera olika valutor, exempelvis om du även har en norsk/dansk/finsk butik.

  • Hantering av returer/krediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.