E-handel

Smart koppling: WalleyPlus-AutomatiseraMera

WalleyPlus-AutomatiseraMera icon

WalleyPlus-AutomatiseraMera

WalleyPlus-AutomatiseraMera main image

Med en enkel engånsinstallation av kopplingen kommer transaktioner från Walley att synkas över till Fortnox dagligen helt automatiskt.

Om WalleyPlus-AutomatiseraMera

Walley Plus integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen.

Kopplingen skannar av bolagets Walley konto och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. I Fortnox skapas kunden, kundfakturan och fakturabetalningen som bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas därefter som lyfter bankinbetalningen från 1528 till t.ex. 1930 och kundfakturan betalmarkeras.

Efter installationen bokför kopplingen transaktioner automatiskt löpande.

  • Notera att kopplingen ej stödjer olika momssatser i samma order.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder

  • Skapar kundfakturan i Fortnox

  • Automatisk återrapportering av Walley utbetalning

  • Automatisk kontering av*Walley avgifter

  • Hantering av inbetalning från flera olika valutor, exempelvis om du även har en norsk/dansk/finsk butik.

  • Hantering av returer/krediter

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar