Smart koppling: Krogstatistik

Krogstatistik icon

Krogstatistik

3.0(2 st)
0-25 företag använder

Det kostnadsfria analysverktyget för krögaren

Krogstatistik hjälper dig som krögare till ökad förståelse, bättre beslut och högre lönsamhet genom lättillgänglig analys av inköpsstatistik.

Genom att dagligen följa hur restaurangens inköpspriser förändras kan du som krögare enkelt parera dina priser mot kund och planera med leverantörer för bibehållna bruttomarginaler i verksamheten. Jämför dina viktigaste artiklars inköpspriser mot övriga restauranger i Sverige. På så sätt får du ett verktyg att använda vid planering och uppföljning med grossister som enkelt visar om ditt pris inte skulle vara rätt i förhållande till marknaden. Omvandla dina fakturor till sökbar data och prioritera de viktigaste artiklarna för din verksamhet.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

För att formatera data till överskådliga analysverktyg behöver Krogstatistik tillgång till inköpsdata. Detta sker efter godkännande genom integration med bokföringsprogrammet Fortnox. I portalen går det enkelt att se vilken data Krogstatistik tar del av och vilken data Krogstatistik inte kommer att kunna ta del av. Observera att Krogstatistik inte kan påverka något i portalen utan enbart inhämta information.

Läs mer på Bazaro's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.