Smart koppling: Boardeaser

Boardeaser icon

Boardeaser

4.4(14 st)
2001-3000 företag använder

Rapport & analys · Koncern · Styrelseportal

Rapport · Koncernrapport · Analys · Budget · Prognos · Affärsområden · Nyckeltal, KPI:er · Styrelseportal · Digital aktiebok · Dokument-och avtalshantering · DD-Checklista · E-signering

Vår säkra webbportal automatiserar ekonomirapportering och förenklar styrelsearbetet. Du betalar bara för de verktyg du har behov av!

Boardeaser Rapport & analys / Koncern: Presenterar din bokföring i över 400 grafer och tabeller som enkelt sammanställs i rapportmallar. Redovisningskonsult? Vinn debiterbara timmar och hantera alla kunder i samma plattform – oavsett ekonomisystem.

Boardeaser Styrelseportal: Vägleder dig från dagordning till signerat protokoll. Digital mötesprocess, säker kommunikation, strukturerad dokumenthantering och smarta hjälpfunktioner. Alltid tillgängligt!

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Du kommer enkelt igång genom att:

  1. Registrera konto och välja abonnemang på www.boardeaser.com

  2. Logga in i din Boardeaser-portal

  3. I vår tilläggsshop, aktivera "Fortnox Integration"

  4. Följ instruktionerna

Rapportera med Boardeaser? Bokföringen synkroniseras automatiskt med din portal. Dashboards, grafer och tabeller genereras automatisk och kan sammanställas i rapportmallar som anpassas efter behov.

Boka gärna en kostnadsfri demo på: https://boardeaser.com/boka-demo/

Läs mer på Boardeaser's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.