Smart koppling: Personio

Personio icon

Personio

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Integrera Personio och Fortnox

Kom igång på några klick och låt ert HR-system Personio och Fortnox samarbeta.

Vi är en integrationsplattform tillhandahåller integrationer av er personaldata. Våra integrationer är alltid dynamiska, det betyder att du som kund själv kan välja vilken information som skickas från Personio till Fortnox, oavsett om det är från standardiserande fält eller från egna custom fields. Vi arbetar med nordisk standard vad gäller säkerhet och GDPR.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vår integration synkroniserar följande data från Personio till Fortnox.

  • Personuppgifter

  • Frånvaroregistrering

Adress-, kontakt- och löneuppgifter för en anställd hämtas från Personio i samband med att uppgifterna ändras och uppdaterar automatiskt uppgifterna i Fortnox. Om personen inte finns i Fortnox Lön sedan tidigare så skapar vår integration automatiskt medarbetaren där.

Frånvaroregistrering hämtas från Personio (exempelvis sjuk, föräldraledighet, vab) och registreras på rätt person och dag i Fortnox lön utefter intervall som ni som kund beslutar.

Läs mer på Entwine AB's hemsida

Upplev styrkan med Twines integrationsplattform för medarbetardata

  • Få tillgång till andra HR-relaterade integrationer och låt era system samarbeta
  • Kom igång med bara några klick
  • Dynamiska fält vilket gör att du snabbt kan ändra vilken data som integreras
  • Integrationen förvaltas av oss på Twine

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.