Smart koppling: Twine

Twine icon

Twine

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Making the best out of your best of breed

Twine är en integrationsmotor för system som vill prata medarbetar-data. Kom igång på bara några klick och låt era system och er HR-data arbeta tillsammans.

Vi är en integrationsplattform för system som pratar HR-data. Våra integrationer är dynamiska, det betyder att du som kund själv kan välja vilken information som skickas från ert HR- eller tidsrapporteringssystem, t.ex. Personio, till Fortnox, oavsett om det är från standardiserande fält eller från egna custom fields. Vi arbetar med nordisk standard vad gäller säkerhet och GDPR.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vår integration synkroniserar följande data från Personio till Fortnox.

  • Personuppgifter

  • Frånvaroregistrering

Adress-, kontakt- och löneuppgifter för en anställd hämtas från Personio i samband med att uppgifterna ändras och uppdaterar automatiskt uppgifterna i Fortnox. Om personen inte finns i Fortnox Lön sedan tidigare så skapar vår integration automatiskt medarbetaren där.

Frånvaroregistrering hämtas från Personio (exempelvis sjuk, föräldraledighet, vab) och registreras på rätt person och dag i Fortnox lön utefter intervall som ni som kund beslutar.

Läs mer på Entwine AB's hemsida

Upplev styrkan med Twines integrationsplattform för medarbetardata

  • Få tillgång till andra HR-relaterade integrationer och låt era system samarbeta
  • Kom igång med bara några klick
  • Dynamiska fält vilket gör att du snabbt kan ändra vilken data som integreras
  • Integrationen förvaltas av oss på Twine

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.