Smart koppling: Hållbarhetskollen Mini

Hållbarhetskollen Mini icon

Hållbarhetskollen Mini

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Hållbarhetskollen - resan mot hållbart företagande

Med Hållbarhetskollen mini kan alla med små och medelstora företag följa era viktigaste nyckeltal för ert klimatavtryck.

Hållbarhetskollen mini är en tjänst för små och medelstora företag som vill sätta igång med sitt hållbarhetsarbete. Genom ett knapptryck kan Fortnox-kunder få en översikt över sitt företags utsläpp per kategori och månad. Data samlas in helt automatiskt baserat på bokföringen, vilket gör tjänsten till en fantastisk lösning för dig med begränsad budget och tid för hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetskollen Mini är verktyget för dig med upp till 5000 verifikat (fakturor och kvitton) per månad. För företag med större volym än så hänvisar vi till integrationen Hållbarhetskollen.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Hållbarhetskollen tar fram nyckeltal inom relevanta kategorier utifrån information som finns i Fortnox.

  • Klimatpåverkan beräknas utifrån fakturor och kvitton och baseras på GHG-protokollet

  • Beräkningarna för klimatpåverkan är mest användbar för tjänstebolag, men visar även en viktig del av klimatpåverkan för andra företag

Läs mer på GoClimate Sweden AB's hemsida

Hållbarhet som konkurrensfördel

  • Ökad försäljning: Hållbara produkter växer med 28 %, vs 20 % för produkter utan hållbarhetsprofil.
  • Styrka vid upphandling: 42 % av storföretag har bytt leverantörer pga bristande hållbarhetsarbete.
  • Attraktivare arbetsgivare: Ett hållbarhetsfokus hos arbetsgivare är ett måste för många talanger.
  • Starkare varumärke

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.