Smart koppling: Klimatredovisning

Klimatredovisning icon

Klimatredovisning

1 st

Klimatredovisning - få koll på din miljöpåverkan

Är ert företag hållbart? Med en automatiserad klimatredovisning från oss så kan ni följa era viktigaste nyckeltal för ert klimatavtryck med minsta möjliga insats.

Att mäta sitt klimatavtryck är första steget mot ett långsiktigt och ansvarsfullt företagande. En klimatredovisning från oss görs automatiskt utifrån er redovisning..

  • Följ de viktigaste nyckeltalen för ert klimatarbete och jobba aktivt med dem över tid

  • Förstärk er årsredovisningen genom att lägga till en klimatrapport

Med ett mer aktivt hållbarhetsarbete stärker ni ert varumärke, får ni lättare att rekrytera och har möjlighet att vinna fler kunder.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

En klimatredovisning från GoClimate ger er nyckeltal inom klimat utifrån information som finns i Fortnox.

  • Klimatpåverkan beräknas utifrån fakturor och kvitton och baseras på GHG-protokollet

  • Beräkningarna för klimatpåverkan är mest användbar för tjänstebolag, men visar även en viktig del av klimatpåverkan för andra företag

Läs mer på GoClimate Sweden AB's hemsida
Har du frågor om Klimatredovisning?

Kontakta supporten för att få hjälp.

Behörigheter

För att olika funktioner i integrationen ska kunna fungera på ett visst sätt behöver integrationen åtkomst till ditt Fortnox-konto.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar