Smart koppling: IMD Debitering

IMD Debitering icon

IMD Debitering

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Kostnad för energiförbrukning på dina hyresavier

Integrationen uppdaterar automatiskt era månatliga hyresavier med kostnaden för olika energiförbrukningar i lägenheterna

Integrationen vänder sig till dig som använder Fortnox för att avisera hyror för boende i lägenheter. Den kopplar ihop Fortnox hyresavisering med kostnaden för olika energiförbrukningar insamlade av Infometric. Kostnaden för förbrukningarna kommer automatisk in som extra rader på hyresavin som är skapad i Fortnox, det kan till exempel vara kostnad för el och varmvatten. Integrationen förutsätter att du har Mättjänstavtal och insamling av tex el och varmvattenförbrukningar hos Infometric

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrationen förutsätter att du har mätinsamling aktiverad hos Infometric. Som korsreferens mellan Fortnox och i Infometric används lägenheternas ID-beteckningar så de måste vara samma i båda systemen.

Läs mer på Infometric's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.