Smart koppling: TimeApp

TimeApp icon

TimeApp

5.0(2 st)
0-25 företag använder

Om integrationen

TimeApp är ett webbaserat verktyg där du och dina kollegor kan redovisa tid, resor, kostnader och utlägg både för den egna verksamheten internt och för sådant som ska debiteras kund.

  • Synkronisera kunder, artiklar och projekt mellan TimeApp och Fortnox

  • Optimera flödet mellan tidredovisning och fakturering

  • Full kontroll på vad som har blivit fakturerat och inte

  • För över debiteringsunderlag från TimeApp till Fortnox med endast ett par knapptryck

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrationen mellan TimeApp och Fortnox kommer att spara många timmar för de TimeApp-användare som idag använder TimeApp för sin tid- och projektredovisning, och Fortnox till fakturering och bokföring.

Med endast ett par knapptryck kan du föra över redovisade tider, resor, material mm till Fortnox, där en faktura skapas. I Fortnox kan du sedan jobba vidare med fakturan. Allt fakturaunderlag som exporteras till Fortnox, markeras automatiskt som fakturerat i TimeApp.

På så vis har man alltid full kontroll på vad som har blivit fakturerat och inte.

Läs mer på P&K TimeApp AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.