Smart koppling: i-PRO

i-PRO icon

i-PRO

0.0(0 st)
0-25 företag använder

i-PRO

Tidrapportera enkelt och överskådligt, antingen veckovis i efterhand eller i realtid med stämpelklocka. För sedan över registrerade tider till ditt ekonomisystem för fakturering eller löneutbetalning.

i-PRO är ett tidrapporteringssystem med fokus på enkelhet där du kan börja smått och utöka systemet efter hand med t.ex. utlägg, fakturering, resursplanering m.m.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Importera faktura- och löneunderlag till Fortnox från i-PRO.

  • Exportera artiklar och kunder från Fortnox till i-PRO.

Läs mer på PAS Precision AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.