Smart koppling: ICA Min Butik

ICA Min Butik icon

ICA Min Butik

2 st

ICA MinButik

Tjänsten ger möjlighet att koppla samman ICA:s nya kassasystem MinButik och Fortnox.

Dagens uppdrag inom ICA är väldigt transaktionstyngda och att hantera projekten utan en automatik för bokföring av dagskassor och fakturor är tidskrävande och personberoende. Integrationen är byggd tillsammans med redovisningsbyråer och ICA butiker.

  • Följande flöden hanteras:

  • Import av kundfakturor ID5 (både online och fysiska köp)

  • Kundinformation

  • Dagrapporter

  • Återrapportering till kassan från Fortnox

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Tjänsten ger möjlighet att direkt från ICA MinButik exportera alla månadens transaktioner i ett färdigt format som kan importeras till Fortnox. I samband med detta skapas nya kunder, kundfakturor och dagsrapporter. Schemalagt skickas även återrapporteringsfiler tillbaka till butiken som kan läsas in i kassan. På så sätt har de alltid uppdaterade kundkrediter direkt i MinButik från Fortnox.

  • Smidigt, eller hur!

Läs mer på Techworx Sweden AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar