Smart koppling: ICA Min Butik

ICA Min Butik icon

ICA Min Butik

5.0(3 st)
26-50 företag använder

ICA MinButik

Tjänsten ger möjlighet att koppla samman ICA:s MinButik och Fortnox för att automatisera bokföringen av dagsrapporter, kundfakturor och ICA-fakturorna.

Dagens ICA-butiker är väldigt transaktionstyngda och att hantera bokföringen utan en automatik av dagskassor och fakturor är tidskrävande och personberoende. Integrationen är byggd tillsammans med redovisningsbyråer och ICA butiker.

Med hjälp av integrationen automatiseras: bokföringen av dagsrapporter, ICA:s fakturor (varu-, omkostnads och tjänstefakturor) och kundfakturering.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Tjänsten ger möjlighet att direkt från ICA MinButik exportera alla månadens transaktioner i ett färdigt format som kan importeras till Fortnox. I samband med detta skapas nya kunder, kundfakturor och dagsrapporter. Även ICA-fakturorna mot ICA-kontot kan importeras färdigkonterade och klara. Schemalagt skickas även en anpassad återrapportering tillbaka till butiken för MinButik. På så sätt har de alltid uppdaterade kredit-saldon direkt i MinButik från Fortnox.

  • Smidigt, eller hur!

Läs mer på Techworx Sweden AB's hemsida

Följande flöden får ni möjlighet att automatisera:

  • Dagsrapporter
  • ICA-fakturor (Varu-, omkostnads- och tjänstefakturor)
  • ICA kontot (betalningar)
  • Kunder och kreditköp
  • Eventuella kassadifferenser rapporterade i MinButik

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.