Smart koppling: Wellfish

Wellfish icon

Wellfish

5.0(1 st)
0-25 företag använder

Integrerad hållbarhetsredovising!

Med Wellfish får ni en automatiserad systemlösning för att skapa en hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen. Vi samlar social och ekonomisk data från löne och bokföringsdata. Wellfish baserar sin hållbarhetsrapport på GRI-nyckeltal.

Wellfish hjälper er att samla, hantera och kartlägga er sociala och ekonomiska data till en hållbarhetsrapport. Genom att aktivera appen kan du automatiskt hämta bokförings- och lönedata som krävs för att sammanställa och slutföra de sociala och ekonomiska nyckeltal som krävs för en hållbarhetsrapport. På Wellfish plattform kompletterar du sedan med frågor, processer, policys och mål för att få en komplett hållbarhetsrapport.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Wellfish hämtar lönedata och bokföringsdata genom Fortnox kartlägger de nyckeltal som en hållbarhetsrapport krävs enligt NSRS. Denna komplexa och tidskrävande data kan Wellfish automatisera så att hållbarhetsredovisningen blir tydligare och enklare.

Läs mer på Wellfish's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.