Årsredovisning | Hållbarhet

Smart koppling: Wellfish

Wellfish icon

Wellfish

Wellfish main image

Med Wellfish får ni en automatiserad systemlösning för att skapa en hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen. Vi samlar social och ekonomisk data från löne och bokföringsdata. Wellfish baserar sin hållbarhetsrapport på GRI-nyckeltal.

About Wellfish

Wellfish hjälper er att samla, hantera och kartlägga er sociala och ekonomiska data till en hållbarhetsrapport. Genom att aktivera appen kan du automatiskt hämta bokförings- och lönedata som krävs för att sammanställa och slutföra de sociala och ekonomiska nyckeltal som krävs för en hållbarhetsrapport. På Wellfish plattform kompletterar du sedan med frågor, processer, policys och mål för att få en komplett hållbarhetsrapport.

This is how the connection with Fortnox works

Wellfish hämtar lönedata och bokföringsdata genom Fortnox kartlägger de nyckeltal som en hållbarhetsrapport krävs enligt NSRS. Denna komplexa och tidskrävande data kan Wellfish automatisera så att hållbarhetsredovisningen blir tydligare och enklare.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.