Smart koppling: Zwapgrid

Zwapgrid icon

Zwapgrid

6 st

Zwapgrid - Ett konto, alla integrationer

Zwapgrid är en molntjänst med ett växande nätverk av marknadsledande programvaror där vi gör det enklare och billigare att koppla samman system.

Med vår app kan du:

  • Sätta upp ett konto där du får tillgång till kraftfulla integrationer som kan hjälpa din verksamhet att bespara hundratals timmar av manuellt arbete.

  • Koppla ihop en integration på under 2 minuter - inga tekniska förkunskaper krävs då vi aktivt arbetar med att göra det enkelt att aktivera automatiserade lösningar.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Så fungerar kopplingen med Fortnox:

  • Zwapgrid är stolta över partnerskapet med Fortnox där vi tillsammans har satt upp ett stort antal integrationer som gör det möjligt för dig som företagare att ansluta dig och få hjälp med överföring av din data till och från Fortnox.

  • Vi har omfattande erfarenhet av ett stort antal kopplingar kring Fortnox som levererar en molnbaserad företagsplattform för ekonomisk administration. Idag är Zwapgrid det bolag i Sverige som har flest integrationer till och från Fortnox där vi hanterar allt från fakturor, verifikat, konton och betalsätt.

Läs mer på Zwapgrid's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar