Publicerad: 13 oktober 2021|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

10 produktnyheter från Fortnox hösten 21

Tio produktnyheter från Fortnox har släppts under hösten. Mer automatisering och smart teknik ger kunderna smidigare hantering, bättre koll på affärsflödet och mindre risk för manuella fel. Bland nyheterna finns Fakturering Mini med automatiserad fakturahantering direkt i mobilen, och den efterlängtade produktsviten Bokslut & Skatt.

En av höstens viktiga lanseringar är Fakturering Mini, en nedskalad version av Fortnox Fakturering, som finns tillgänglig i Fortnox-appen. Företagaren skickar sin faktura direkt i appen via Fortnox Fakturaservice och behöver därmed inte hantera mottagning, avprickning eller bokföring av betalningen. Det sker automatiskt samtidigt som pengarna sätts in på det egna kontot. Produkten har inga fasta kostnader, utan kunden betalar per skickad faktura.

– Det är jätteroligt att vi kan släppa så många nyheter som förbättrar för våra kunder; allt från en helt ny produktsvit till nya funktioner som möter kundernas behov i produkter de använder mycket. Vi kombinerar datadrivna insikter med kundernas önskemål och feedback i vår utveckling av nyheter. Det är så vi tillsammans med kunderna blir supervassa, säger Svante Erwing,  produktområdeschef på Fortnox. 

En annan av höstens stora nyheter är produktsviten Bokslut & Skatt som lanserades 1 september och som förändrar själva förutsättningarna för redovisningsbranschen. Den väver ihop den löpande redovisningen med bokslut genom en integrerad avstämning och sköter inläsning och tolkning av bland annat skattekontot. Ihopbyggt med bokföringssystemet tar produkterna bort den sista tröskeln för ett helt sömlöst flöde i redovisningen. 

Lön Mini har utökats med en funktion för att hantera löneutbetalningar till fler personer i företaget. Det innebär att även företagare med anställda kan betala lön direkt i mobilen, via Fortnox app. Den tidigare versionen vände sig enbart till enmansföretagare. I Lön Mini behöver kunden bara ange vilket belopp som ska betalas ut före eller efter skatt och vilken dag lönen ska vara på kontot, resten fixar tekniken – som att rätt skatt och arbetsgivaravgift dras av per automatik. 

Funktionen Köp av app har tagit nästa steg med appar utvecklade av andra parter, och nu finns appar att köpa för kunderna i Fortnox App Market. De adderas till kundens abonnemang och hanteras där på samma sätt som Fortnox egna produkter. Det första steget, som lanserades före sommaren, var att göra det möjligt för utvecklare att börja sälja appar.

Höstens lanseringar per produktområde

Redovisning

  • Ny funktion: stöd för hantering av RUT & ROT-betalningar i automatisk bokföring från kontoutdrag.

Ta betalt

  • Ny produktvariant: Fakturering Mini. En nedskalad version av Fortnox Fakturering i appen. Stegvis lansering, tillgänglig för en begränsad grupp kunder under hösten. 

  • Ny funktion: Förenklad momshantering i Fakturering. Kunden behöver bara ange momssats så hämtas försäljningskonto/bokföringskonto automatiskt. Det blir enklare att skapa artiklar och risken för avvikelser minskar betydligt. 

Medarbetare

  • Ny funktion: hantera lön till flera personer i Fortnox Lön Mini. I samband med lansering av anställda finns även stöd för Forskning och utveckling, Växa-stöd och Regionalt stöd.

  • Ny funktion: Boka upp semesterskuld genom att bokföra den direkt från Fortnox Lön

  • Ny produktvariant: Fortnox Resa. Genom Fortnox Resa kan företagaren låta sina medarbetare registrera resor direkt i Fortnox App. Kopplad till Fortnox Lön som hanterar utbetalning. Ingen fast kostnad i form av licens, utan engångskostnad för varje registrering. 

Integrera

  • Ny funktion: Köpbara appar i Fortnox App Market. Nästa steg för Köp av app där utvecklare kan sälja sin app till Fortnoxkunder. Nu finns köpbara appar på plats för kunderna. 

Byrån

  • Ny produktsvit: Bokslut & Skatt. Innehåller avstämning med transaktionsanalys, periodbokslut, bokslut, årsredovisning, skatteprogram och en rapportdel. För företag som bara jobbar med avstämningar och rapportering finns den mindre paketeringen Avstämning & Rapportering.  

  • Ny funktion: Möjlighet att lägga till konsult och användare i flödet “skapa ny klient” i Digital byrå.

Företagande 

  • Ny funktion: Att göra-lista för fakturor i respektive företag, i Fortnox Bolagshanterare. Hjälper företagare med flera företag att se om det finns kund- eller leverantörsfakturor att hantera i respektive företag.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Svante Erwing, produktområdeschef Fortnox,
epost: svante.erwing@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.