Publicerad: 22 juni 2021|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

15 produktnyheter från Fortnox

15 nya produkter och funktioner har lanserats av Fortnox andra kvartalet 2021. Bland nyheterna finns Lagerbolag, en tjänst för bolagsstart som innebär att företagare kan starta företag i ett automatiserat flöde. Den nya tjänsten “Insikt omställningsstöd” har kunnat ge företag automatiserad hjälp att söka stödet. Nyheterna kommer från flera av bolagets produktområden, och ger företag och redovisningsbyråer ännu bättre möjlighet till effektiva affärer och ökad kontroll.

Lagerbolag lanserades i samband med Fortnox förvärv av lagerbolagsverksamheten i Bolagspartner i april och innebär att företagare enkelt kan starta företag i ett automatiserat flöde genom Fortnox. Företaget kommer igång inom två timmar, till skillnad från den manuella processen som tar ett par veckor, och företagaren får stöd och hjälp genom hela processen. Allt underlag och företagspärm blir tillgängligt samma dag. 

Den nya funktionen “Insikt omställningsstöd” har kunnat ge över 16 000 företag automatiserad hjälp att söka omställningsstöd. Funktionen letar fram företag som sannolikt är kvalificerade för stödet och tar fram det underlag som behövs för ansökan. Den bygger på en algoritm som går igenom datan, avgör om kunden sannolikt har möjlighet att söka stödet och beräknar dess belopp. Kunden får sedan ett meddelande om det i plattformen tillsammans med det underlag som behövs för att ansöka. 

Nytt i Fortnox Appmarknad är möjligheten för kunder att köpa appar från andra system direkt i Fortnox. Utvecklare kan alltså sälja sina appar genom Fortnox och får hjälp med hela hanteringen av kundernas abonnemang.  

– Vår utveckling handlar om att ta fram automatiserade produkter som löser mycket av företagens och redovisningsbranschens behov i bakgrunden. Utbudet av egna produkter och externa partners appar ger också en unik möjlighet för våra kunder att skapa de kombinationer som bäst hjälper dem i deras verksamhet. Det är ett viktigt inslag i att hjälpa våra kunder att vara framgångsrika i sitt företagande, säger Svante Erwing, produktområdeschef Fortnox. 

Funktionen Kreditvarning ger möjlighet för Fortnoxkunden att bli varnad när en av deras kunders obetalda ordrar och fakturor överstiger ett visst belopp. På det sättet får kunderna hjälp att minska risker i sina affärer. 

Inom produktområdet Medarbetare kommer möjligheten att massuppdatera löner som blir viktig för företagen när de haft lönerevision. Då behöver medarbetarnas löner uppdateras i personalregistret. Att kunna massuppdatera enkelt i en samlad vy effektiviserar arbetet för den som administrerar lönerna. 

Flera produktnyheter ligger också redo att släppas tillgängligt för kunderna under kvartal 3, bland annat inom produktområdet Medarbetare med smidigare hantering av resor och löneutbetalningar. 

Andra kvartalets lanseringar per produktområde:

Ta betalt

 • Ny funktion: Kreditvarning – möjlighet för kunder att aktivera en kreditvarning i programmet

 • Ny funktion: Insikt om nya momsregler för företag som säljer till privatpersoner i annat EU-land

 • Ny funktion: Enklare redigering av mall för fakturor

 • Ny funktion: Swish QR-kod på kundfaktura (Möjlighet att använda Swish QR-kod på kundfaktura för kunder med bankkoppling till Handelsbanken eller SEB)

 • Ny funktion: Förbättrad hantering av kundfakturor i mobilappen med bl.a. fakturalista och större tillgänglighet till samtliga kundfakturor i mobilen. 

 • Ny funktion: Möjlighet att som aktiebolag registrera sig i Peppol-registret som mottagare av e-faktura.

Finansiering

 • Ny fakturaportal för hantering av fakturor skickade med Fortnox Finans 

Medarbetare

 • Ny funktion: Massuppdatering av lön,  i Fortnox Lön 

Insikter

 • Ny tjänst: Insikt Omställningsstöd (Insiktsbaserad hjälp att söka omställningsstöd för företag och byråer)

 • Ny funktion: Demoläge tillgängligt för Fortnox App – “Prova utan att logga in”

Integrera

 • Ny funktion: Rekommenderade appar – kunder kan få förslag på vilka appar som passar dem baserat på datainsikter

 • Ny funktion: Köp av app i Fortnox Appmarknad – möjlighet för utvecklare att sälja sin app till kunderna genom Fortnox Appmarknad

 • Förbättringar av Utvecklarportalen: förbättrad användarupplevelse och höjd säkerhet för integrationer

Verktyg

 • Ny produkt: Första lansering av Lagerbolag – produkt för att kunna starta bolag direkt i Fortnox

Infrastruktur

 • Ny funktion: interaktiv guide i plattformen (först tillgängligt för användare av Fortnox Lön)

 

För ytterligare information, kontakta: 

Svante Erwing, produktområdeschef Fortnox, 

svante.erwing@fortnox.se


Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.