Publicerad: 15 april 2021|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

20 produktnyheter från Fortnox

20 nya produkter och funktioner lanserades av Fortnox under årets första kvartal. En Insiktsmotor med skräddarsydd kundrekommendation om integrationer, första lansering av Betalservice, Fortnox betaltjänst, och ROT och RUT-fakturering i mobilappen och är några av dem. Med hjälp av smart teknik och högre automatiseringsgrad ger de företagare och redovisningsbyråer smidigare affärsflöden och bättre överblick över sin affär.

– Vi tydliggör nu våra produktnyheter med kvartalsvisa lanseringar av produktnyheter. Vi släpper så många bra produkter och funktioner, och vi behöver bli bättre på att lyfta fram vad kunderna får av oss. Med nya funktioner baserade på smart teknik och med allt högre grad av automatisering ger vi företag i Sverige bättre förutsättningar att vara framgångsrika. Fortnox kundbas är så stor att det vi gör här faktiskt får samhällspåverkan, säger Svante Erwing, produktområdeschef på Fortnox.

En av nyheterna är Insiktsmotorn, som ger kunderna en AI-baserad rekommendation om vilka integrationer med olika partnersystem som de behöver. Rekommendationen skräddarsys utifrån vilken verksamhet och vilken bransch kunden tillhör.

En annan nyhet är Betalservice, Fortnox egen betaltjänst där kunden kan sköta betalningar direkt i plattformen som sedan bokförs automatiskt. En första lansering av tjänsten gjordes under kvartalet och kommer successivt att rullas ut till kunderna.

Inom fakturering har bland annat möjligheten att fakturera för ROT och RUT i mobilappen adderats, och en funktion för att enklare och snabbare komma igång med e-faktura-samarbete med sina kunder har lagts till för webbversionen.

Under kvartalet har allt fler kunder med fakturatolkning fått den nya lösningen, med tolkning som går på några sekunder. Det är egenutvecklad teknik som ligger till grund för detta, och realtidstolkningen är förutsättningen för den insiktsbaserade tjänsten med bokföringsförslag för fakturor. Vi är jätteglada över att hela 93 procent av alla kunder med fakturatolkning nu använder den realtidsbaserade lösningen.

Gemensamt för alla produktnyheter är att de med hjälp av smart teknik och högre automatiseringsgrad ger både företagare och redovisningsbyråer smidigare affärsflöden och bättre överblick över sin affär – två centrala delar för framgångsrik verksamhet.

 

Första kvartalets lanseringar per produktområde:

Redovisning

 • Automatisk bankintegration nu också med Länsförsäkringar Bank

 • “Fakturatolkning med bokföringsförslag” för byråer och deras kunder

 • Förenklad bankanslutning mot Swedbank och SEB med helt pappersfri process

Ta betalt

 • Nya funktioner i Fakturering i mobilen (ROT/RUT-fakturor, Omvänd skattskyldighet, Artikelregister i app)

 • Ny funktion i Fakturering på webben (enklare och snabbare att bjuda in kunder till e-fakturasamarbete)

 • Ny funktion i Lager (Bilaga till inköpsorder)

Finansiering

 • Första lanseringen av Betalservice, Fortnox betaltjänst

 • Ny plattform för finanstjänsterna

Medarbetare

 • Stöd för tillfällig sänkning av arbetsgivaravgift för 19-23 åringar (började gälla i februari)

 • Automatiserad rapport för medelantalet anställda

 • Bilförmån med nettoavdrag i Lön Mini

Insikter

 • Första lansering av Insiktsmotorn (Insiktsbaserade rekommendationer om partnerintegrationer)

 • Första lansering av Försäkringsmarknadsplatsen

Integrera

 • Ny funktion i Appmarknadens Utvecklarportal (Automatiserad API-dokumentation)

Verktyg

 • Förbättringar i Arkivplatsen (uppgraderad mailhantering)

 • Företagsbrevlådan (Ansökan till DIGG inlämnad)

Digital byrå

 • Utökad Meddelande-funktion för redovisningsbyråerna och deras kunder (möjlighet för fler deltagare och olika sekretessnivåer)

Företagande

 • Nytt och enklare gränssnitt i Bolagshanteraren (för kunder med flera bolag)

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Svante Erwing, produktområdeschef Fortnox,

svante.erwing@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.