Koncernnyhet

Publicerad: 13 mars 2020|Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Fortnox distansarbetar för att säkra stöd till företagen

Med anledning av smittrisk från coronavirus har Fortnox valt att låta sina medarbetare arbeta hemifrån från och med måndag 16 mars. Det finns inte någon smitta bland medarbetarna i dagsläget, utan beslutet syftar till att kunna upprätthålla så god och stabil service som möjligt till kunderna, samtidigt som bolaget bidrar till en minskad risk för smittspridning.

Fortnox håller kontoren öppna endast för de medarbetare som har kritiska funktioner för att stötta sina kunder; företagen. Det rör sig om funktioner som drift, IT och delar av kundsupporten. Övriga arbetar alltså hemifrån, och med dessa åtgärder gör bolaget vad man kan för att undvika begränsad tillgänglighet för kunderna.

– Vi ställer om så att så mycket verksamhet som möjligt ska kunna bedrivas från hemmet. Vi kommer också att lägga om delar av verksamheten så att vi hjälps åt där det behövs som mest i den här situationen. Allt för att kunna hjälpa och stötta våra kunder så mycket som möjligt i en situation som är utmanande för hela samhället just nu, säger Sara Nylén, HR chef på Fortnox.

Ansvar att stötta Sveriges företagande

Fortnox ledning undersöker också möjligheterna att vidta andra åtgärder för att stötta och hjälpa småföretagare ytterligare, i rådande situation.

– Med vår affärsmodell och vårt erbjudande till kunderna har vi i grunden bra förutsättningar att kunna jobba var som helst. Vårt sätt att göra störst skillnad för Sveriges företagande är att fortsätta bedriva en bra verksamhet och visa hur man kan göra i en sådan här situation. Det är det Sverige behöver, företag som rullar och fungerar. Vi kan göra riktig skillnad nu, och då har vi ett ansvar att göra det, säger Tommy Eklund, vd Fortnox

Fortnox uppmanar alla att följa myndigheternas råd för att minska och förebygga smitta, Folkhälsomyndighetens information om covid-19

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.