Publicerad: 14 juli 2023

Från stora maskiner till hållbart återbruk - detta är kund 500 000

Av: Therese Strömgren
För Lotus handlar vardagen om tunga och stora maskiner, hårt jobb och om hållbarhet. Sedan 1997 har Lotuskoncernen ägnat sig åt rivning, transport, frakt, anläggning och återvinning. Idag finns de i hela Sverige, och i Finland. Vi åkte till deras huvudkontor i Norsborg utanför Stockholm och möttes av ett bolag som präglas den ständiga viljan att bryta ny mark, luta sig framåt och att vara i ständig förändring.

“Rivning och transport har en stor miljöpåverkan. Därför måste vi möta upp miljökraven och ligga i framkant. Där kommer återvinning och återbruk in, men också hur vi hanterar avfall”, säger Therese Strömgren, ekonomichef på Lotus.

Vi möts i ett sommarfagert Stockholm, och det börjar närma sig stängning på Lotus. Här jobbar Lotus stabsfunktioner, maskinparken ligger på annat håll. Utifrån är kontorsbyggnaden inte mycket för världen, men inuti blottar sig ett designmässigt under, präglat av samma återbruksfilosofi som genomsyrar Lotus som företag. Stora fönster med vackert ljusinsläpp, en enorm fondvägg i rött tegel och gamla fiskebodar som nu är konferensrum.

Engagemanget för miljö genomsyrar inte bara medarbetarnas drivkrafter, utan också det fysiska kontoret. Men vi ska inte klappa oss på axeln för mycket, menar Therese. Det finns mycket kvar att göra.

“Branschen har problem här. Det finns utmaningar. Vi vill gärna tro att Sverige ligger i framkant, men vi har mycket kvar att göra här. Och det är otroligt viktigt för Lotus position på marknaden. För oss är exempelvis spårbarhet väldigt viktigt, säger Marlene Segerlund, ansvarig för Lotus ledningssystem såväl som för kvalitet och miljö på företaget.

Rivning och transport har historiskt haft stor miljöpåverkan. Att möta miljökraven och ligga i framkant kräver ihärdigt arbete idag. Konkret handlar det om allt från återvinning och återbruk till hur man hanterar avfall. Miljö är en priofråga för Lotus, och det är en konkurrensfördel.

“Lotus är en frontrunner här, och har alltid varit”, säger Therese stolt.

Trots den sena timmen rör det sig i lokalerna. Folk kommer och går. Telefonerna ringer. Detta är ett företag som är mitt i en tillväxtresa. Medarbetarna vi pratar med är inga förvaltare. De vill utveckla Lotus framåt.

Och just hållbara medarbetare är något Lotus satsar extra på, säger Marlene. Therese målar en bild av ett företag där medarbetarna vill att saker ska hända, vill att företaget ska utvecklas.

“Vi har funnits länge, men det finns så mycket potential. Vi har gjort en lång resa sedan 1997, men vi har mycket kvar att göra. På det sättet är vi väl mitt i livet. Det bästa ligger ännu framför oss”, avslutar Therese.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.