Koncernnyhet

Publicerad: 21 april 2022|Senast uppdaterad: 7 juni 2022

Ökad affärsinsikt med Fortnox produktnyheter

Tommy Eklund
Med produktnyheterna som Fortnox presenterar i april får kunderna bättre överblick över och insikter i den egna affären. Det ger större möjligheter att fatta välgrundade och viktiga affärsbeslut. Bland nyheterna finns Fortnox Läs, Fortnox Revisor och Digital inlämning av årsredovisning K2.

Bland de produktnyheter som presenterades i företagsplattformen i april finns de nya produkterna Fortnox Läs och Fortnox Revisor. Fortnox Läs ger kunden möjlighet att ta del av informationen i plattformen utan att vara administratör - perfekt för den som inte bokför men ändå vill kunna följa med i verksamhetens affärer och se hur det går för företaget. Läslicensen gäller Bokföring, Fakturering, Lön, Lager och Anläggningsregister. Fortnox Revisor ger samma möjligheter men med en tidsbegränsning på 30 dagar och en annan prismodell; en anpassning för just revisorers uppdrag.

- Att skapa en ökad transparens och låta fler blir inkluderade i arbetet ökar verksamheternas samlade insikt. När den gemensamma affärsinsikten ökar, ökar också möjligheten att fatta välgrundade affärsbeslut. Våra kunder är en väsentlig del av Sveriges samlade företagande - att hjälpa dem till framgång är vad vi brinner för, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

En ny funktion i produkten Fakturering gör det möjligt för kunden att bokföra fakturan samtidigt som den skickas. Det ger en bokföring som är mer uppdaterad i realtid även vid utskick av fakturor - så kunderna framåt kan få fler värdefulla insikter.

En annan viktig nyhet är Digital inlämning av Årsredovisning K2 i produkten Bokslut & Skatt - en efterlängtad möjlighet, framförallt bland redovisningsbyråer. I kombination med digital signering via Fortnox Marknadsplats täcks hela flödet in.

Vårens lanseringar per produktområde

Ta betalt

 • Ny funktion i Fakturering: Förbättrad fakturadistribution med möjlighet att bokföra & skicka fakturan samtidigt, att hantera fakturarabatt i app, och att hantera långa artikelbenämningar.

 • Ny funktion i Tid: den detaljerade översikten ger möjlighet till uppföljning av debiterbar tid mot faktiskt fakturerat värde, samt registrerad tid på användarnivå.

Redovisning

 • Ny Produkt: Fortnox Läs. Läslicens för produkterna Bokföring, Fakturering, Lön, Lager & Anläggningsregister med enkel administrerad åtkomst för rätt behörighet för rätt person.

 • Ny Produkt: Fortnox Revisor: Samma licenser som Fortnox Läs med tillfällig läsåtkomst för revisorer och automatisk uppsägning efter 30 dagar.

 • Ny Funktion i Bokföring från kontoutdrag; matchning på leverantörsnamn. Bokföring från kontoutdrag finns nu också tillgänglig på engelska.

 • Ny funktion i Bokföring: aktiva bankintegrationer visas i bankkontoregistret för tydlighet och överblick.

 • Ny funktion i Anläggningsregister: Automatiskt bokföring av vinst/förlust vid försäljningen av tillgång.

Medarbetare

 • Ny funktion i Lön: anpassning till fler kollektivavtal. I programmet kan man nu skapa upp egna avtal vilket ökar flexibiliteten.

 • Ny funktion i Lön Mini: webbvyer tillgängliga. Lön Mini går från helt app-baserad till att fungera både i app och via webb.

 • Ny funktion i Kvitto & Utlägg: möjlighet att registrera kostnadsställe och projekt på utlägg.

 • Ny funktion: Stöd för filformatet PAIN 001 för löneutbetalningar i Handelsbanken.

Insikter

 • Ny funktion: bankkontosaldo visas direkt i Fortnox Lobby för kund med bankintegration.

 • Ny funktion: insikter om Omställningsstöd och avvikelse på omsättning tillgängliga för redovisningsbyrå-konsulter i Digital byrå samt Klientlobbyn.

Offerta

 • Ny funktion i Offerta: Ny uppdaterad företagsprofil som gör det enkelt för företagen att skapa en stark profil.

Integrera

 • Ny funktion i Appmarknad: "Mina appar" är en vy där man enkelt kan hantera sina integrerade appar.

Lösningsområde Byrå

 • Ny funktion i Bokslut & Skatt: Digital Inlämning av Årsredovisning (K2).

 • Ny funktion i Digital byrå: uppdaterad Klientvy som också innehåller “Avstämd t.o.m.”

 • Ny funktion i Digital byrå: Dynamiska datum. Leveransdatum styrs till dagar konsulten arbetar.


För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

epost: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.