Pressmeddelande|9 april 2013|Uppdaterad: 20 juli 2018

Förändring av rapporteringsdatum under 2013 för Fortnox AB

För mer information, vänligen kontakta: Jens Collskog, VD på Fortnox AB (publ) Tel: 0733-63 23 00 jens.collskog@fortnox.se

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.