Pressmeddelande|9 April 2013|Uppdaterad: 20 July 2018

Förändring av rapporteringsdatum under 2013 för Fortnox AB

För mer information, vänligen kontakta: Jens Collskog, VD på Fortnox AB (publ) Tel: 0733-63 23 00 jens.collskog@fortnox.se

Prenumerera

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.