Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 24 oktober 2019

God tillväxt och lönsamhet för Fortnox

Nils Carlsson, VD Fortnox
Av: 190610 fortnox nils FJL 262
Foto: Jonas Ljungdahl

Tredje kvartalet har inneburit en fortsatt stabil utveckling för Fortnox, som visar en mycket fin tillväxt kombinerad med god lönsamhet. Nettoomsättningen ökade till totalt 136,5 miljoner kronor och rörelseresultatet till 55,1 miljoner. Orderstocken ökar stadigt, en effekt av såväl kundtillströmning som att kunderna ser allt större möjligheter med utbudet.  

Koncernens nettoomsättning ökade med 42,7 procent till 136,5 Mkr, jämfört med 95,7 Mkr samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 55,1 Mkr, jämfört med 32,4 Mkr samma period föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 40,3 procent. Den höga rörelsemarginalen för tredje kvartalet har delvis periodiska förklaringar, men en god leverans är den främsta orsaken. Med detta utrymme har Fortnox skapat ytterligare goda förutsättningar för framtida investeringar.

Bolaget har en stadig marknadsposition bland Sveriges småföretag och redovisningsbyråer, där 297 000 kunder nu valt Fortnox som sin lösning.

- Det är väldigt glädjande att återigen kunna leverera så starka resultat. Det är ett tydligt tecken på att kunderna både efterfrågar och uppskattar våra lösningar. Allt fler ser möjligheterna med att koppla ihop våra olika tjänster i vad som blir digitala värdespiraler för dem. På så sätt förenklar vi företagandet i Sverige, steg för steg, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

Molnbaserade nyheter för ett lättare företagande
Under kvartalet har nya funktioner introducerats i Fortnox App och i programmet för samarbete mellan småföretagen och deras redovisningsbyrå. Flera nya samarbeten med integrationspartners har också inletts vilket förenklar för alla de företagare som behöver skräddarsydda lösningar för sin verksamhet. Rekryteringstakten har varit fortsatt hög under perioden, och satsningen på datadriven utveckling märks på de roller som tillsatts.

- Den digitala transformationen är en konkurrensfråga för de små företagen, och för hela samhället. Vi vill att småföretagen ska kunna ligga i framkant, och därmed måste vi också växla upp. Vi drivs av insikten att varje god lösning öppnar förutsättningar för en ännu bättre. Det är dessa vi vill, och ska, leverera till Sveriges småföretagare, säger Nils Carlsson.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för tredje kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år).

(jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 42,7 procent till 136,5 Mkr (95,7 Mkr).

  • Rörelseresultatet uppgick till 55,1 Mkr (32,4 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 40,3 procent (33,9 procent).

  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 40,8 procent (35,9 procent).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 43,2 Mkr (25,0 Mkr).

  • Resultatet per aktie uppgick till 0,72 kr (0,42 kr).

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.