Pressmeddelande

Publicerad: 29 maj 2007|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

FORTNOX DELTAR I RALIPS EMISSION

Ralips affärsidé är att skanna dokument som fakturor, avtal mm och lagra dem digitalt. En viktig del i arbetet med dokumenten är att tolka det skannade dokumentet så att informationen blir åtkomlig för sökning och vidare bearbetning.

Den vidare bearbetningen vid fakturaskanning innebär att den tolkade informationen överförs med automatik till ekonomisystemet. Med denna process minskar kostnaderna avsevärt och man får en säker och lätt åtkomlig information.

Nils Dahl, VD på Ralip säger: ”Det finns en stark strävan hos alla effektiva företag att få allting tillgängligt via internet. Därmed får man ned kostnaderna avsevärt i sin fakturahantering. Vårt samarbete med Fortnox innebär att all vidare behandling kan ske helt digitalt i Fortnox program. Jag ser Fortnox deltagande i emissionen som en bekräftelse på att vi båda arbetar med framtidens teknik och har samma tänkande då det gäller prissättning och vilka målgrupper som vill ta till sig den nya tekniken.”

Jan Älmeby på Fortnox håller med: ”Vi har från många kunder, främst våra byråpartners, fått önskemål om en helt integrerad och internetbaserad lösning på hela fakturahanteringen. Den teknik som Ralip använder grundas bland annat på patent som Ralip har på bildbehandlingen. Resultatet är en produkt som är synnerligen prisvärd och som har stor potential både i Sverige och i andra länder.”

För att Ralip ska kunna bearbeta marknaden effektivare gör Ralip en emission på 3,3 Mkr under juni. Fortnox tecknar aktier för 500 tkr i denna emission.

För mer information kontakta:

Nils Dahl, VD på Ralip tel 070-569 55 55

Jan Älmeby, VD på Fortnox tel 0708-37 32 55

Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox tel 0470-78 50 00

Fortnox är ett svensk företag som levererar internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och CRM. Programmen kan nås från internetanslutna PC eller Mac över hela världen. Kunden betalar en låg abonnemangsavgift från 39 kronor per månad. Företagets VD är Jan Älmeby.

Fortnox rapport för första halvåret 2007 publiceras den 23 augusti.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.