Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 24 april 2019

Stadigt uppåt för Fortnox första kvartalet

Fortnox VD Nils Carlsson
Av: Fortnox VD Nils Carlsson
Foto: Jonas Ljungdahl

Den starka trenden håller i sig för Fortnox. Nettoomsättningen växte under första kvartalet 2019 med 38,8 procent jämfört med samma period föregående år och blev totalt 113,5 mkr. Rörelseresultatet blev 32 mkr. Detta gav en rörelsemarginal på 28,2 procent. Stark efterfrågan och god förmåga att leverera på kundernas behov är de viktigaste orsakerna bakom resultaten.

Koncernens nettoomsättning ökade med 38,8 procent till 113,5 Mkr, jämfört med 81,7 Mkr samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr, jämfört med 18,8 Mkr samma period föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 28,2 procent.

Marknadsutvecklingen var fortsatt god, och 16 000 nya kunder valde Fortnox under kvartalet. Det innebär att bolaget nu har 273 000 kunder totalt.

- Bakom de fina resultaten ligger både målinriktat arbete och en stark efterfrågan. Vi jobbar hårt för att möta kundernas behov idag, men också för att utveckla framtidens funktioner. I takt med att allt fler företag börjar använda molnbaserade basfunktioner som bokföring får de upp ögonen för de värden som adderas genom att bygga på med andra funktioner. Det blir en digital värdespiral, säger Nils Carlsson, VD för Fortnox.

Även dotterbolagen har visat en positiv utveckling. Fortnox Finans visar en lönsam tillväxt och en positiv utveckling för de finansiella tjänster man erbjuder Fortnox kunder. Fortnox Försäkringar fortsätter sin utveckling mot ett allt bredare utbud till Fortnox kunder. Bägge dotterbolagen kom under perioden igång med nya produkterbjudanden till pilotkunder.

**
Samverkansytor viktiga för fortsatt digital utveckling**

Under kvartalet inledde Fortnox ett samarbete med Skatteverket. Inom ramen för detta ska man, tillsammans med flera olika parter, undersöka hur regelverket kan integreras i ekonomisystemet, så att information, lagar och regler finns automatiskt inbyggda. Målet är att förenkla myndighetskontakten för småföretagen.

Bolaget fortsatte också att utveckla sortimentet med nya funktioner för förenklat småföretagande.

- Vår passion är att hjälpa landets småföretag. Genom att leverera molnbaserat värde till dem förenklar vi deras vardag. Och småföretagens framgång är inte bara viktigt för dem själva. Det är också en fråga som är angelägen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De skapar arbetstillfällen och bidrar med skatteintäkter till landets kommuner på hög nivå. Den som på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa småföretagen att lyckas bidrar till att stärka detta viktiga fundament, säger Nils Carlsson.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för första kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år).

»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 38,8 procent till 113,5 Mkr (81,7 Mkr).

»» Rörelseresultatet uppgick till 32,0 Mkr (18,8 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 28,2 procent (23,0 procent).

»» Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 30,8 procent (26,6 procent).

»» Resultatet efter skatt uppgick till 25,1 Mkr (14,4 Mkr).

»» Resultatet per aktie uppgick till 0,42 kr (0,24 kr).

För ytterligare information, kontakta:

Nils Carlsson, VD Fortnox

Telefon: 076 - 644 77 00

E-post: nils.carlsson@fortnox.se

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08.30 CET.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.