Pressmeddelande|15 December 2014|Uppdaterad: 20 July 2018

Styrelseledamot och dotterbolags-VD ökar sina aktieinnehav i Fortnox

För ytterligare information, vänligen kontakta:   Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox , 0470 - 785000, karin.korpe@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.