Pressmeddelande|15 december 2014|Uppdaterad: 20 juli 2018

Styrelseledamot och dotterbolags-VD ökar sina aktieinnehav i Fortnox

För ytterligare information, vänligen kontakta:   Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox , 0470 - 785000, karin.korpe@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.