Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 3 november 2010|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2010

Tredje kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år)

• Fortsatt stark ökning av antalet kunder och intäkter.

• Omsättningen ökade från 4 206 tkr till 7 154 tkr, en tillväxt med 70%.

• Rörelseresultatet förbättrades till 693 tkr (- 24) och resultatet efter skatt till 494 tkr (-24).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 522 tkr (1 419)

• Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (0,00)

Januari - september 2010 (jämfört med samma period föregående år)

• Omsättningen ökade med 70 procent till 23 339 tkr (13 727). I omsättningen ingår engångsintäkter avseende startersättning från Fortnox International om 2 500 tkr (0). Förändring av redovisningsprinciper medförde en ökad omsättning om 2 209 tkr under andra kvartalet 2009.

• Rensat för engångsintäkter och ändrade redovisningsprinciper uppgick den underliggande omsättningsökningen till 81 procent.

• Försäljningen av dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o. och den 51-procentiga ägarandelen i 4DS gav en intäkt om 1 942 tkr (0) och en reavinst om 1 757 tkr (0) under det andra kvartalet. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger några dotterbolag.

• Rörelseresultatet förbättrades till 2 798 tkr (-265) och resultatet efter skatt till 3 712 tkr (-281).

• Exklusive reavinsten från försäljning av dotterbolag steg resultatet efter skatt till 1 951 tkr (-281)

• Vinst per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,01)

VD-kommentar: Stark tillväxt och resultatförbättring

Fortnox fortsätter att växa kraftigt under tredje kvartalet. Drygt 15 000 kunder i Sverige abonnerar nu på sammanlagt 50 000 användarlicenser på Fortnox program.

Alltfler väljer att arbeta med företags och föreningars administration via internet. Denna utveckling drivs inte minst av den senaste tidens uppmärksamhet kring så kallade ”molntjänster” i tidningar, på internet och i andra medier. Microsofts VD Steve Ballmer höll ett föredrag i Stockholm nyligen, där han ägnade i princip hela sitt anförande åt att prata om ”molntjänster”, dvs tjänster där program och data inte längre lagras i användarens dator utan finns tillgängliga via internet. Bland mycket annat sa han att ”Molnet är inte längre framtiden. Molnet är här och nu”.

Trenden mot den internetbaserade tekniken märks även på andra sätt. Idag satsar exempelvis flera av Sveriges stora redovisnings- och revisionsbyråer stort på att bygga upp och marknadsföra nya sätt att samarbeta med sina kunder via internetbaserade lösningar. Det som driver denna utveckling är bland annat att man kan spara mycket tid och pengar genom att samarbetet mellan byråer och kunder blir effektivare och enkelt kan skräddarsys efter varje kunds önskemål.

Fortnox står väl rustat att möta den ökade efterfrågan på internetbaserade lösningar från alltfler målgrupper. Vi har ett brett sortiment av program som per automatik är integrerade och vi har en djup funktionalitet för att kunna möta de flesta av våra målgruppers behov. Vi har dessutom en organisation på plats för att kunna hålla ett högt tempo i vidareutvecklingen av våra program och för att ge våra kunder en tillgänglig och kvalitativ support.

Vår fortsatt starka tillväxt gör att vi befäster positionen som den ledande leverantören av internetbaserade program till företag, föreningar samt redovisnings- och revisionsbyråer. Teknikskiftet från lokalt installerade program mot arbete via internet sker i ett allt högre tempo. Fortnox står väl rustat för att vara det bästa alternativet för alla som vill arbeta i modern teknik.

Våra styrkor är bland annat vår attraktiva prissättning och vårt breda sortiment av integrerade program. Vi har en organisation med omfattande resurser att ge våra kunder kvalitetssäkrade program som vidareutvecklas i ett högt tempo och ett tillgängligt och kompetent användarstöd. Vi erbjuder både traditionell support via telefon, e-post och internet samt en omfattande och pedagogisk inbyggd hjälpfunktion. Under fjärde kvartalet kommer användarstödet också att kompletteras genom lanseringen av ett nytt affärsområde för utbildning i olika former.

Jens Collskog

Verkställande direktör

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.