Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 16 februari 2021

Stark avslutning på unikt 2020

Tommy Eklund Fortnox Q4 YE 2020 press
Av: Tommy Eklund Fortnox Q4 YE 2020 press
Foto: Jonas Ljungdahl

Fjärde kvartalet visar starkt rörelseresultat och stabil utveckling av omsättningen för Fortnox och därmed stängs året 2020 i samma tecken. Kundantalet ökade med totalt 16 000 kunder under fjärde kvartalet och 31 december hade Fortnox 367 000 kunder totalt. 

Även kundernas användning har ökat och det märks i en högre månadsintäkt per kund. Bolagets finansiella ställning har varit relativt opåverkad av den pågående situationen med coronapandemi. Trenden med ett minskat antal fakturor som skickats i samhället har dock hållit i sig och det har haft effekt på en mindre del av bolagets omsättning; de transaktionsbaserade tjänsterna, där en svagare tillväxt märkts.

- Vi är självklart jätteglada över att så många företag och redovisningsbyråer väljer oss, och efterfrågar vår hjälp i allt högre utsträckning. Samtidigt har det varit ett mycket speciellt år och många av Sveriges företag har haft det tufft. Vi har anpassat både verksamhet och produkter efter det och företagen har kunnat känna sig trygga med vår hjälp, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Ett år av investering och utveckling

2020 har varit ett år av investeringar och utveckling. Fortnox gör stora investeringar inom automatisering och AI som kommer att göra stor skillnad framåt för kunderna. Fler produkter tar bort manuella mellansteg i företagsvardagen och skapar smidiga helhetsflöden för bättre överblick och kontroll. I fjärde kvartalet lanserades några av de automatiserade lösningar som utvecklats och drivits i pilotskala under året; den helt automatiserade lönehanteringen för de minsta företagen och AI-bokföring av banktransaktioner. Bolaget har också gjort stora investeringar inom finansområdet, ett område kunderna visar stort intresse för.

I januari presenterades de nya verksamhetsmål som gäller fram till 2025; en fördubbling av både antalet kunder och användandet.

- Vårt erbjudande kommer att omfatta ett bredare område framåt, med fler lösningar som syr ihop helheten i företagarens olika flöden. Det handlar både om utvecklingen av automatiserade produkter, och om att koppla ihop fler parter med vår plattform, som redovisningsbyråer, andra systemleverantörer, banker och myndigheter. Det innebär att företagen får bättre förutsättningar att vara framgångsrika. Viktigt för företagen, och viktigt för samhället, säger Tommy Eklund.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för fjärde kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 188,4 (153,3) Mkr, en ökning med 22,9 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 67,6 (45,4) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 35,9 (29,6) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 52,4 (35,4) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,87 (0,59) kr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen januari - december 2020 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 693,7 (532,1) Mkr, en ökning med 30,4 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 265,4 (172,8) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 38,3 (32,5) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 205,4 (134,6) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,41 (2,23) kr.

  • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,75 kr (0,50 kr).

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Eklund, vd Fortnox
Telefon: 072 - 369 73 50
E Post: tommy.eklund@fortnox.se

Läs mer om kvartal 4 och bokslutskommunike här:

https://info.fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.