Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 17 november 2021

Fortnox förvärvar Capcito Finance AB

Tommy Eklund, vd Fortnox, Q2 2021
Av: Tommy Eklund Q2 21 Press
Foto: Jonas Ljungdahl

Fortnox har ingått avtal om förvärv av cirka 78 procent av aktierna i fintechföretaget Capcito Finance AB (“Capcito”), till en motsvarande värdering på hela bolaget om 410 Mkr. Därmed förvärvas också Capcitos två dotterbolag, inklusive plattformen Monto. Tillträde planeras till 1 december 2021.

Fortnox och Capcitos ägare har idag ingått ett förvärvsavtal genom vilket Fortnox förvärvar cirka 78 procent av aktierna i Capcito till en motsvarande värdering på hela bolaget om 410 Mkr. Capcito grundades 2015 kring visionen om att ge företagare tillgång till schyssta och enkla finansieringstjänster och är idag ett av landets mest innovativa fintechbolag. Bolaget har hittills betalat ut över två miljarder kronor i rörelsekapital till Sveriges små- och medelstora företag.

Capcitos verksamhet består av automatiserad långivning och fakturafinansiering till företag direkt i etablerade svenska  bokföringsprogram, men framför allt äger de och driver plattformen Monto.

Monto är en innovativ datadriven SaaS-tjänst som låter banker och andra långivare bedöma och monitorera företags kreditvärdighet i realtid med hjälp av data från ledande affärssystem och banker. Monto är idag en integrerad lösning i flera etablerade företag, plattformen kommer att vidareutvecklas med hjälp av data och insikter från Fortnox stora användarbas.

- Förvärvet är en del av min långsiktiga vision att kunna hjälpa Sveriges företagare med mer stabila kassaflöden. Det är en naturlig följd av en mångårig ambition att stödja små och medelstora företag i alla led. Vår goda relation med etablerade banker och kreditgivare stärker våra möjligheter. När vi kopplar upp vår kundbas mot plattformen Monto kommer vi ha möjlighet att ge små och medelstora företag samma erbjudanden som bara större företag har tillgång till idag, säger Olof Hallrup, styrelseordförande i Fortnox.

Fortnox målbild har länge varit att bli en företagsplattform som stärker företagare genom mer än bara redovisning. Förvärvet blir ett steg i den riktningen.

- Detta är en del i Fortnox växande fintechsatsning. Förvärvet innebär att vi med hjälp av plattformen Monto och andra ERP- och bankpartners kan skapa en hubb för kreditvärdering och onboarding av finansiella tjänster. Det ger fler företag tillgång till bättre krediter och kassaflöden, säger Tommy Eklund, vd för Fortnox.

- Kompetensen som finns i Capcito, dess dotterbolag och plattformen Monto är mycket värdefull för Fortnox satsning på fintech. Vi är imponerade av deras spetskompetens, innovativa förmåga och unika tekniska lösningar. De har en företagskultur som speglar vår egen och efter att ha lärt känna deras vd Michael Hansen är jag övertygad om att vi tillsammans kommer göra Sveriges företagare mer framgångsrika, avslutar Tommy Eklund.

De tekniska lösningarna kommer vara viktiga för Fortnox, men också kompetensen som finns i Capcito. Genom synergier där Fortnox kundbas och bredd möter innovationskraften i Capcito och plattformen Monto kommer satsningen på fintech kunna växa och framtidssäkras, därmed kan Fortnox hjälpa fler företagare att få deras företag att växa.

- Att bli en del av Fortnox möjliggör att vi snabbare kan förverkliga vår vision att demokratisera kreditmarknaden för företagare. Tillsammans kan vi dels stötta företagare i deras tillväxtresa, och dels erbjuda teknik för att hjälpa finanssektorn att modernisera sitt erbjudande gentemot företagare. Efter att ha lärt känna Fortnox medarbetare är jag övertygad om att vi delar samma framtidsvision. De brinner precis som vi för att låta fler företagare göra drömmar till verklighet, säger Michael Hansen, vd för Capcito.

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor

Köpeskillingen för den relevanta andelen av aktierna i Capcito uppgår till cirka 78 procent av 413 063 725 kronor, motsvarande ett aktievärde för samtliga aktier i Capcito på 410 miljoner kronor och en tilläggsbetalning på 3 063 725 kronor för ett lösenbelopp som förväntas betalas in till Capcito vid utnyttjandet av en serie teckningsoptioner utställda till viss personal i Capcito och dess dotterbolag.

Köpeskillingen ska betalas till säljarna vid tillträdet för transaktionen som ska äga rum den 1 december 2021. Förvärvet finansieras av Fortnox tillgängliga kassa.

Finansiella och operationella effekter

Capcito kommer att konsolideras i Fortnox Finans AB från och med tillträdesdagen 1 december 2021.

Capcito hade under verksamhetsåret 2020 en nettoomsättning om 24,5 Mkr och ett rörelseresultat om -36,1 Mkr. Fortnox hade under samma period en nettoomsättning om 693,7 Mkr och ett rörelseresultat om 265,4 Mkr (varvid rörelsemarginalen uppgick till 38,3 procent).

Från det att affären stängs kommer Capcito ingå i Fortnox ägarskap, verksamheterna kommer att kvarstå under egna varumärken. Både VD Michael Hansen och CTO Henrik Dyberg kvarstår som delägare i bolaget, och kommer att fortsätta driva Capcito framåt. Capcito har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021 kl. 08.45 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.