Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 23 april 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari - mars 2013

VD-kommentar - Första kvartalet

Stark öppning på nya året

Det nya verksamhetsåret har öppnat starkt. Både försäljningen och resultatet nådde nya toppnivåer. Försäljningstillväxten under första kvartalet var 49 procent, jämfört med samma period föregående år.

Januari är traditionellt en bra månad, då många väljer att byta redovisnings- eller lönesystem i samband med årsskiftet och starten av ett nytt verksamhetsår. Men även februari och mars var starka, med en god orderingång bland både nya och befintliga kunder. Även aktiviteten bland våra byråpartners var hög och samarbetet med byråerna har aldrig varit mer intensivt än idag. Fortnox har samarbetsavtal med nio av Sveriges elva största redovisnings- och revisionsföretag och mer än 4 000 redovisningskonsulter arbetar löpande med våra program.

Periodens rörelseresultat mer än fördubblades och rörelsemarginalen förbättrades ytterligare till 19,3 procent. Fortnox har inte några långfristiga skulder och med närmare 25 Mkr i kassan har vi en god handlingsfrihet inför framtiden.

Vi avser att under året lansera flera nya tjänster och utvecklingsarbetet har därför fortsatt i högt tempo. Jag kan också konstatera att intresset för Fortnox bland leverantörer av system med användningsområden som angränsar till våra, exempelvis webbshoppar, kassasystem och branschunika system, ökar snabbt. Det finns i dag uppskattningsvis 200 integrationslösningar på marknaden, utvecklade av andra leverantörer, för att integrera deras system med Fortnox program.

I takt med att fler och fler integrationslösningar mellan Fortnox och andra system utvecklas, öppnas också fler och fler affärsmöjligheter. Exempelvis kan då företag med branschunika krav på sin administration använda Fortnox program i kombination med branschanpassade för- och eftersystem. Resultatet av detta blir att Fortnox program blir attraktiva även för dessa företag, då de kan få en effektiv och välfungerande helhetslösning för sin administration med Fortnox program som nav.

Samtidigt ger detta oss möjligheten att utveckla nya försäljningskanaler. Hittills har vår försäljning huvudsakligen skett direkt till slutkund och genom våra byråpartners. Vår ambition är nu att knyta närmare samarbete med leverantörerna av integrationslösningar för att även bli återförsäljare av Fortnox produkter och tjänster. Det skulle innebära att vi kan nå ut till fler slutkunder.

Vi har under det senaste året gjort ett flertal nyrekryteringar för att kunna hantera den fortsatta tillväxten. Vi har även gjort viktiga förstärkningar i företagsledningen genom att rekrytera både en utvecklingschef och en marknadschef.

Till sist vill jag lyfta fram vår utbildningssatsning, Fortnox Seminarier, som lanserades under hösten 2012 och som vänder sig till redovisningskonsulter, revisorer och småföretagare. Under kvartalet har det hållits flera seminarier om bland annat skatt och grundläggande bokföring, vilka rönt stor uppskattning bland deltagarna. Vi räknar därför med att utöka seminarieverksamheten under året.

Jens Collskog, Verkställande Direktör

För ytterligare information Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300 jens.collskog@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.