Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 2 februari 2010|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

VD-KOMMENTERAR

Vi kan glädja oss åt en fortsatt stark tillströmning av kunder under 2009. Omsättningen mer än fördubblades jämfört med omsättningen 2008. Visserligen har vi inte nått lönsamhet, men ökningen av omsättningen med närmare 11,3 MKR har inneburit en förbättring av rörelseresultatet på närmare 6,0 mkr. Det visar potentialen i vår affärsidé där de löpande abonnemangen är en viktig del.

Vi har nu mer än 10 000 kunder med fler än 30 000 användarlicenser. Vid ingången till 2010 har vi en orderstock på 18 Mkr. Orderstocken består av omfakturering av våra befintliga kunders abonnemang.

De flesta av landets ledande revisions- och redovisningsbyråer använder våra program för sina kunders redovisning. Det ger en stor tillströmning av kunder till oss och ger en stor trovärdighet på marknaden.

Under 2009 har flera nya produkter tillkommit, bland annat fakturaskanning, e-fakturering och löneprogram.

Vi gör stora satsningar på utveckling av nya produkter och vidareutveckling av de befintliga för att behålla vår ledande position inom webbaserade program.

Vid den extra bolagsstämman i december beslöts att en satsning ska göras i utlandet i annans regi. Förhandlingarna beräknas vara avslutade i februari 2010.

Den höga tillväxten i kombination med de ännu ej avslutade förhandlingarna om en utlandssatsning ger svårigheter att göra en prognos för 2010, varför vi för närvarande avstår från den.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

(För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil)

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.