Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 28 april 2010|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

DELÅRSRAPPORT 2010

VD KOMMENTERAR

MED FORTNOX MOT FRAMTIDEN

Den världsomspännande och snabbt ökande bredbandsuppkopplingen för privatpersoner , företag och myndigheter innebär att det nu råder en global acceptans av internet som en bärande del av modern infrastruktur för elektroniska tjänster. Detta framgår tydligt i det enorma intresse som nu visas s.k. ”molntjänster” dvs. internetbaserade tjänster av olika slag. Vi tar detta som en bekräftelse på att Fortnox har valt rätt teknikplattform för att erbjuda sina tjänster kostnadseffektivt, konkurrenskraftigt och lönsamt.

Med Fortnox internetbaserade program slipper våra kunder många bekymmer och får i gengäld en mängd fördelar. De slipper fundera på installation och uppgraderingar av sina program, och säkerhetskopiering av sin information. De slipper också vara oroliga över ifall de arbetar i senaste versionen av sina program, eller vad som kan hända i fall deras datorer blir stulna eller går sönder. Dessutom vinner de en mängd fördelar som exempelvis att deras program och information finns tillgänglig från vilken internetuppkopplad dator, handdator eller mobiltelefon som helst. De vinner också fördelen att kunna samarbeta och dela program och information med vem eller vilka som helst oavsett var i världen de befinner sig. Genom att arbeta med internetbaserade program från Fortnox byter de alltså bort nackdelar och bekymmer mot fördelar och möjligheter.

På Fortnox utvecklar vi bara internetbaserade program. Vi har inga andra lösningar, eftersom vi vill ha fullt fokus på den teknik som ger våra kunder flest fördelar och som kommer att gälla nu och inom överskådlig framtid. Vi har ett brett sortiment med program för allt från bokföring, fakturering och orderhantering till säljstöd och dokumentlagring. Vi har en attraktiv prismodell där våra kunder inte betalar någonting i inköpspris för programmen. Istället betalar man en låg abonnemangsavgift per månad.

Vår ambition är att med vårt erbjudande möjliggöra för alla företag och föreningar att arbeta med internetbaserade program till en rimlig kostnad. Vår ambition är också att tillhandahålla ett trevligt och korrekt bemötande, en tillgänglig och kunnig support, och kompetenta program som vidareutvecklas i en hög takt. Som kund till Fortnox ska man veta att man för en rimlig kostnad har tillgång till program som är moderna och aktuella, och som erbjuder en möjlighet att sköta sin administration på ett effektivt och rationellt sätt.

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bif. fil)

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.