Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 25 april 2024

Fortsatta investeringar och rekord i kundtillväxt

Bild Fortnox
Av: Bild Fortnox

Antalet kunder växte med 20 tusen i det första kvartalet, till 556 tusen samtidigt som vår ARPC ökade med 8 kronor till 276. Nettoomsättningen steg med 26 procent till 467 Mkr, jämfört med motsvarande kvartal 2023, och rörelseresultatet växte med 32 procent till 185 Mkr, vilket gav en rörelsemarginal på 40 procent. RoF, dvs rörelsemarginal och omsättningstillväxt kombinerat, uppgick till 66 procent. 

Konjunkturens negativa påverkan på Fortnox bedöms vara oförändrad i förhållande till de senaste rapporterade kvartalen. Tydligast bedömer vi att påverkan är på Marknadsplatsen, men vi ser även påverkan på övriga segment.

Första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 467 (370) Mkr, en ökning med 96 Mkr eller 26 procent. Förvärv stod för 3 Mkr eller 1 procentenhet av ökningen

  • Rörelseresultatet uppgick till 185 (140) Mkr, en ökning med 44 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 186 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 40 (38) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 40 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 149 (106) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,24 (0,17) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.