Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 29 april 2008|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2008

VD kommenterar

Vi har en fortsatt stark tillväxt. Under kvartalet har omsättningen ökat med 122 % jämfört med första kvartalet 2007. Våra satsningar på marknadsföring och utveckling är betydande i tillväxtskedet, men viktiga för att bygga upp abonnentstocken som ger en kontinuerlig intäkt varje månad.

Under första kvartalet har stora resurser lagts på vidareutveckling av befintligt produktsortiment samt på en ny programvara för att kunder lätt ska kunna bygga en egen webbshop. Marknadsföringen har under perioden till stor del varit inriktad mot revisions- och redovisningsbyråer.

Hela delårsrapporten, januari-mars finns på www.fortnox.se.

Växjö den 29 april 2008

På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd och arkivering som är avsedda för användning via internet. Fördelarna för kunderna är att man kan komma åt sina program från vilken PC eller Mac-dator som helst i hela världen om man har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt arbeta på olika platser med var sitt språk.

Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock som är minst lika stor som föregående års fakturering. Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter ett år ger varje kund ett högt bidrag. Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod SE0001966656.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.