Pressmeddelande|24 October 2014|Uppdaterad: 20 July 2018

VD och styrelseordförande köper aktier i Fortnox AB

Som ett led i att ytterligare stärka företagsledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling i aktien har styrelsen också föreslagit ett incitamentsprogram för ledningen i bolaget. Detta förslag ska behandlas på en extra bolagsstämma den 29 oktober 2014. För ytterligare information om den extra bolagsstämman se länk nedan.

http://www.fortnox.se/investerare/extra-bolagsstamma-okt-2014/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox AB, 070-520 40 25, sara.arildsson@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.