Pressmeddelande

Publicerad: 24 oktober 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

VD och styrelseordförande köper aktier i Fortnox AB

Som ett led i att ytterligare stärka företagsledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling i aktien har styrelsen också föreslagit ett incitamentsprogram för ledningen i bolaget. Detta förslag ska behandlas på en extra bolagsstämma den 29 oktober 2014. För ytterligare information om den extra bolagsstämman se länk nedan.

http://www.fortnox.se/investerare/extra-bolagsstamma-okt-2014/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox AB, 070-520 40 25, sara.arildsson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.