Pressmeddelande

Publicerad: 22 april 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Visma förlänger acceptperioden för budet på Fortnox

Vismas erbjudande, som offentliggjordes den 14 mars 2016, är villkorat av att Visma blir ägare till minst 50% procent av aktierna samt att förvärvet erhåller godkännande av det svenska Konkurrensverket.

Per den 21 april 2016, den sista dagen i den initiala anmälningsperioden för Vismas erbjudande, hade aktieägare i Fortnox som äger motsvarande 68,13 % av antalet aktier och röster, och tekningsoptionsinnehavare som innehar motsvarande cirka 89,36 % av antalet teckningsoptioner i Fortnox accepterat erbjudandet.

I samband med erbjudandet lämnande Visma in en frivillig anmälan till Konkurrensverket. Idag, den 22 april, har Konkurrensverket meddelat att man beslutat att inleda en särskild undersökning enligt konkurrenslagen (en så kallad fas II-undersökning).

För att ge ytterligare tid åt Konkurrensverkets har Visma därför förlängt acceptperioden till och med den 20 maj 2016.

Fortnox styrelse står alltjämt fast vid sin tidigare rekommendation till innehavarna av aktier och teckningsoptioner i Fortnox att acceptera Vismas bud. Olof Hallrup har som tidigare en avvikande mening i frågan.

Se även Vismas pressmeddelande

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-5204025,  leif.johansson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.