Pressmeddelande

Publicerad: 4 november 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2009

VD- KOMMENTAR - FORTSATT TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING

Intresset för att gå över till webbaserade tjänster ökar allt mer. Fördelarna är många för både kunder och oss som leverantör. De mest utmärkande är att flera användare kan arbeta i samma program trots att man sitter på olika platser, ingen installation eller uppgradering krävs hos kunden och automatisk säkerhetskopiering görs varje dygn.

Både kunder och Fortnox slipper kostnader som man har med traditionella program som installeras i en lokal dator. Abonnemangsförfarandet innebär också ett enkelt sätt för kunden att betala medan man använder programmen. Detta borgar för en långvarig relation mellan kund och Fortnox där båda parter är vinnare.

Omsättningsökningen är avsevärd – en fördubbling – när vi jämför med motsvarande period förra året även om vi bortser från krav på förändrade redovisningsprinciper som gav en stor engångseffekt under kvartal 2 i år. Den förändring av redovisningsprinciper som då infördes för byråavtalen innebär att avtalsbunden licensintäkt numera intäktsförs i enlighet med avtalets innebörd och tidslängd.

Styrkan i vår affärsmodell är abonnemangsformen som ger månatliga intäktsströmmar som kan mätas på årsbasis och som återkommer år efter år snarare än den engångsintäkt som fås vid traditionell installation av programvara.

Våra kunder är små och medelstora företag, vilka till stor del sköter sin redovisning via en byråkonsult. Det är därför viktigt med en omsorgsfull och framgångsrik införsäljning till revisions- och redovisningsbyråer. Införsäljningen går mycket bra och vi har redan nu nästan hälften av Sveriges redovisningsbyråer som kunder och däribland flertalet av de största och mest välkända. Vi är medvetna om att denna säljinsats kräver stora insatser från vår sida som kortsiktigt går ut över resultatet. Vi anser dock att denna strategi är väl motiverad då den skapar ett stort inflöde av nya kunder som gör att vi snabbare säkerställer den kritiska kundvolym som, tillsammans med vårt abonnemangsförfarande, gör att vi kan tillgodogöra oss de möjligheter till hög lönsamhetsnivå som Fortnox affärskoncept har potential att leverera.

Vi räknar även i fortsättningen med en stark tillväxt, dels genom en stark kundtillströmning, dels genom att kunderna köper fler programlicenser.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.