Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 23 augusti 2017|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox lanserar ny tjänst för hantering av utlägg i samarbete med Companyexpense

Fortnox och Companyexpense har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla nästa generations utläggshantering för redovisningsbyråer, småföretagare och deras medarbetare. Genom att medarbetare hanterar kvitton, milersättning, utlägg och traktamenten med mobilen kan företag och redovisningsbyråer göra upp till 50-procentiga tidsvinster jämfört med manuell hantering.

Målet är att lansera en automatiserad och mobil tjänst i ett komplett digitalt arbetsflöde. Exempelvis skapas ett flöde från det att en medarbetare gjort ett inköp med sitt företagskort eller sätter sig i sin bil för en tjänsteresa, till att en utläggsrapport har skapats och det har bokförts i företagets ekonomisystem.

- Styrkan i vår kommande lösning är inte bara att vi kan erbjuda våra kunder den marknadsledande funktionen för digital kvittohantering. Fördelen är också att de kommer att kunna använda den i de digitala arbetsflöden där den naturligt hör hemma för det enskilda företaget eller redovisningsbyrån, säger Nils Carlsson, vd på Fortnox.

Companyexpenses lösning förenklar genom artificiell intelligens som känner igen användarens beteende och föreslår en åtgärd. Funktionen kommer att integreras i olika delar av Fortnox breda utbud av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration. På så sätt skapas en enkel, snabb och säker redovisning av alla utlägg direkt i Fortnox system för bokföring, lön, fakturering eller liknande.

- I takt med att fler butiker, restauranger, hotell, taxi och kvittoleverantörer tillhandahåller riktiga digitala kvitton ökar efterfrågan på denna typ av lösning. Vårt mål är att hjälpa företag och redovisningsbyråer att spara tid genom att digitalisera hela processen utan behov av att fotografera och lagra papperskvitton, säger Per Einarsson, vd på Companyexpense.

För mer information kontakta:

Nils Carlsson, vd Fortnox, telefon 076-644 77 00, e-post: nils.carlsson@fortnox.se

Per Einarsson, vd Companyexpense Svenska AB, 073-440 42 22, per.einarsson@findity.com

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.