Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 18 oktober 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – september 2016

VD-kommentar:

Bästa kvartalet hittills med stark tillväxt och dubblerat resultat

Det tredje kvartalet var det bästa hittills i Fortnox 16-åriga historia. Försäljningen ökade med över 52 procent till 49,1 mkr. Detta trots att sommarmånaderna brukar vara lite lugnare. Samtidigt mer än fördubblades rörelseresultatet till 15,4 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på drygt 31 procent.

Antalet nya kunder fortsatte att öka. Den sista september hade Fortnox över 143 000 kunder, vilket är drygt 31 procent fler jämfört med samma tid förra året.

Både licensförsäljningen och våra plus-tjänster utvecklades fortsatt positivt under perioden. Särskilt starkt går vår tolkningtjänst av leverantörsfakturor, som är en förutsättning för att gå över till digital attestering.

Dotterbolaget Nox Finans, som tillhandahåller våra finansiella tjänster till småföretag, utvecklades enligt plan och bidrog positivt till rörelseresultatet.

Sammantaget ökade Fortnox försäljning under årets första nio månader med närmare 50 procent till 135,8 mkr. Niomånadersresultatet på 29,4 mkr, ger en rörelsemarginal på 21,6 procent, eller 24 procent justerat för engångkostnader i samband med Vismas bud under våren.

Det innebär att Fortnox hittills i år och med god marginal överträffat våra finansiella mål om en årlig tillväxt på 25 procent och genomsnittlig marginal på minst 20 procent.

Tillväxten och resultatet är en kvittens på bolagets innovationskraft och att våra investeringar i nya molnbaserade produkter och tjänster nu börjar betala sig.

Även om övergången från lokalt installerade administrativa program till molnbaserade lösningar pågått under flera år, är vi fortfarande bara i början av digitaliseringen.

FAR, revisions- och redovisningsbranschens egen organisation, konstaterar i en färsk framtidsstudie att ”hastigheten i förändringen kommer att accelerera de närmaste åren. Molnbaserade tjänster, ’big data’ och en ökad automatisering avancerar snabbt och transformerar bransch efter bransch i grunden”.  I rapporten med titeln ”Nyckeln till framtiden” refereras till utländska källor som förutspår molntjänster redan 2020 kan komma att stå för 95-100% av branschens IT-lösningar.

Fortnox är väl positionerat för att tillgodogöra sig den digitala transformationen. Vi har branschens bredaste produktportfölj, som bygger på den senaste tekniken och är utvecklad speciellt för små och mindre företag. Vi har en stor och växande kundbas och samarbete med Sveriges alla ledande redovisnings- och redovisningsbyråer. Det ger oss en unik kanal till marknaden, samtidigt som vi kan stötta våra partners i deras egen digitalisering.

Arbetet med att utveckla vårt ekosystem av produkter och tjänster fortsätter. Det gäller både för mindre företag och organisationer samt för redovisnings- och revisionsbyråer. Ett exempel på det senare är vårt tjänst Digital Byrå, som sparar mycket tid och arbete för de som arbetar i redovisningsbranschen och som lanserades i början av året. I våras tecknade vi även avtal med Wolters Kluwer, som är störst på skatte- och bokslutsprogram i Sverige, om att gemensamt ta fram den första molnbaserade helhetslösningen för digitalisering och automatisering av processen från bokföring till bokslut och deklaration.

I september var det också premiär för Fortnox Digital Strategi, då vi på plats hjälper redovisningsbyråer och andra kunder med att flytta över administrationen till Fortnox. Redovisningsbyråerna är vår viktigaste kanal och det är därför självklart för oss att stötta dem i deras transformering.

Under oktober och november genomför vi vår årliga roadshow för redovisnings- och revisionsbranschen.  Höstens roadshow är den femte i ordningen. Det  blir 14 föreställningar på 13 platser.

Fortnox framgångar har nyligen också uppmärksammats i affärsmedierna. Dagens Industri har för fjärde året i rad utsett Fortnox till Gasellföretag. Utmärkelsen ges till Sveriges snabbast växande företag. Samtidigt har vi för andra året i rad utsetts till ett av landets Superföretag av Veckans Affärer, med den högsta tillväxten, bästa lönsamheten och högsta avkastningen bland svenska företag de senaste fyra åren.  Bara tre noterade företag finns med på årets lista; Axis, Storytel och Fortnox.

Johan Berg

T.f. verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.