Pressmeddelande

Publicerad: 19 oktober 2022

Automatiserad insikt kan hindra konkurs

Camilla Skoog, affärsområdeschef Byrån, Fortnox
Av: Camilla Skoog Fortnox
Foto: Jonas Ljungdahl

Fortnox automatiserade insikt om förbrukat aktiekapital flaggar om ett företags aktiekapital är på väg att gå under 60 procent. Insikten går ut till alla redovisningskonsulter som jobbar i Fortnox. Med realtidsdata får konsulten bättre möjligheter att hjälpa bolaget agera i tid och undvika att hamna i en ekonomiskt besvärlig situation - i värsta fall en konkurs.

Den automatiserade insikten om aktiekapital varnar i systemet om ett bolags aktiekapital går under 60 procent - det vill säga i god tid före det är dags att upprätta en första kontrollbalansräkning. Om mer än 50 procent av aktiekapitalet förbrukats är en tidig signal på att bolaget kan vara på väg att hamna i konkurs. Med den automatiserade insikten kan konsulten hjälpa sin kund att undvika detta.

Mer funktionalitet som kan hjälpa fler företag

Funktionen är en av de automatiserade ByråInsikter som Fortnox lanserat under året. Under hösten har den utvecklats med mer funktionalitet och ger nu också en översiktsbild över vilka andra förutsättningar som finns att använda sig av, till exempel om det finns möjliga reserver som företaget kan använda. Den har också blivit tillgänglig för alla redovisningsbyråer i Fortnox så det blir fler företag som kan få hjälp i tid.

- Med den här får konsulterna en snabb bild av vilka kunder som är i farozonen och möjlighet att agera i tid och komma med goda råd till dem. De kan till exempel titta på om det finns det obetalda kundfakturor att driva in eller sälja, om företaget behöver ta in kapital eller om man behöver höja priset, säger Camilla Skoog, affärsområdeschef Byrån.

Realtidsdata ger bättre handlingsmöjligheter

Eftersom ByråInsikterna bygger på realtidsdata finns bättre möjligheter att agera i tid, men också att analysera vad problemet består av. En tendens som syns i datan är att många företag bokför leverantörsfakturor oftare medan kundfakturor släpar efter. Det innebär att kostnader bokförs löpande men inte intäkter. En enkel lösning kan vara att se till att kundfakturorna blir bokförda så att intäkterna hinner ikapp kostnaderna.

- Om ett mindre företag får en elräkning som de inte budgeterat för kan det slå rätt hårt, och ibland finns det lösningar som är enkla om man får syn på situationen i tid. Därför är det bra att kunna gå ut proaktivt, innan man står inför fullbordat faktum, säger Lalle Zlatanovski, produktansvarig Insikter, Fortnox.

För mer information, kontakta

Lalle Zlatanovski, produktansvarig Insikter,

Telefonnummer: 073 - 390 93 63

epost: lalle.zlatanovski@fortnox.se

eller

Camilla Skoog, affärsområdeschef Byrån,

Telefonnummer: 070 – 349 69 89

epost: camilla.skoog@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.