Pressmeddelande

Publicerad: 14 mars 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Senareläggning av Fortnox årsstämma

Styrelsen för Fortnox har, med anledning av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox att överlåta samtliga sina aktier i Fortnox till Visma, beslutat att senarelägga årsstämman, som tidigare avsågs hållas den 17 mars 2016. Årsstämman avses istället hållas den 13 maj 2016.

Bolaget har vidare informerats om att Erik Fjellborg inte står till förfogande för omval.

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2016, kl. 08:00.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.