Pressmeddelande|14 mars 2016|Uppdaterad: 20 juli 2018

Senareläggning av Fortnox årsstämma

Styrelsen för Fortnox har, med anledning av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox att överlåta samtliga sina aktier i Fortnox till Visma, beslutat att senarelägga årsstämman, som tidigare avsågs hållas den 17 mars 2016. Årsstämman avses istället hållas den 13 maj 2016.

Bolaget har vidare informerats om att Erik Fjellborg inte står till förfogande för omval.

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2016, kl. 08:00.

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.