Pressmeddelande|4 December 2008|Uppdaterad: 20 July 2018

FORTNOX AB ANLITAR REMIUM AB SOM LIKVIDITETSGARANT

För mer information kontakta VD Jan Älmeby, telefon 0708-37 32 55, e-post jan.almeby@fortnox.se.

Prenumerera

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.