Pressmeddelande|4 december 2008|Uppdaterad: 20 juli 2018

FORTNOX AB ANLITAR REMIUM AB SOM LIKVIDITETSGARANT

För mer information kontakta VD Jan Älmeby, telefon 0708-37 32 55, e-post jan.almeby@fortnox.se.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.